Nyheter

Er blitt «fast» sjef for barnehagene i Drammen: – Ydmyk over å ha et så stort ansvar for barna

Skolesjef Thomas Sola tok over ansvaret også for barnehagene i oktober. Men bare midlertidig - trodde han. Nå har han jobben fast, og håper det gjør at de kan tenke mer helhetlig.

Da kommunalsjef for barnehager, Anne Gjemmestad Nilsen, trakk seg i oktober tok Thomas Larsen Sola - kommunalsjef for skole - over hennes ansvar.

Da var tanken at det skulle være midlertidig. Men stillingen ble aldri lyst ut. Og det er heller ikke planen, bekrefter rådmann Elisabeth Enger. For Sola er nå kommunalsjef også for barnehagene - fast. Og Sola var glad for at han fikk det tilbudet:

– Jeg hadde veldig lyst til å ha den rollen. Samtidig var jeg veldig ydmyk for å ha en så stor rolle, og et så stort ansvar for barn og unge i Drammen, sier han.

– Hva blir den største jobben?

– Det aller viktigste vi skal gjøre sammen er å videreutvikle og skape en god barnehagedag for alle barn. Uavhengig av om de går i kommunale eller private barnehager. At barnehagene er preget av inkludering, dynamiske lek- og læringsmiljøer.

DEBATT: «Barnehagebarn fortjener likeverdig tilbud over hele landet»

Bratt læringskurve

Barnehagefeltet var helt nytt for Sola. Og det har vært både lærerikt og spennende å gå i gang:

– Det største ansvaret er å sikre gode involveringsprosesser, å sikre at de gode fagfolka kommer sammen og finner ut av hvordan vi skal videreutvikle barnehagene. Det har vært flott å få møte så mange engasjerte ledere i barnehagen, sier han.

De siste månedene har ikke gått helt smertefullt for seg. Sola måtte legge seg flat overfor kommunens politikere etter at ansatte og foreldre ved Konnerud barnehage fikk beskjed om at barnehagen skulle legges ned i januar. Dette var ikke noe som var avklart på forhånd - og avgjørelsen ble gjort om etter sterker reaksjoner.

– Det ble en lærdom i viktigheten av å være med å sikre politisk styring og  politisk prosesser. Og samtidig sikre involvering av innbyggere, foreldrene og barna. Rett og slett å sikre at innbyggerne blir involvert. Det er det man sitter igjen med som en lærdom, sier Sola om den saken.

Kommunen er fortsatt nødt til å kutte seks millioner i barnehagebudsjettet - og har derfor satt i gang en høring om barnehagestrukturen. 10. mars skal Hovedutvalget for oppvekst og utdanning ta en avgjørelse.

Helhetlig tenkning

Sola håper at det at han har ansvar for to store felter - barnehage og skole - kan gjøre at man tenker mer helhetlig.

– Vi håper vi klarer å se en helhet i barns liv, fra de begynner i barnehagen til de går ut av skolen. Men jeg er også opptatt av at det ikke bare handler om samarbeid mellom barnehage og skole, men på tvers av flere sektorer. Flere av kommunalsjefene er involvert og samarbeider, sier han. 

LES OGSÅ: – Tydeliggjør en trist, men ventet utvikling for norske barnehager

Han er ikke bekymret for at et av feltene blir nedprioritert når han har ansvaret for begge. I stedet tror han det kan være en fordel:

– Vi ønsker å sikre et tverrfaglig samarbeid mellom barnehage og skole. Og se på hvilke synergieffekter vi kan hente ut ved å jobbe enda tettere. Det kan vi jo få til nå.

Vil ikke kommentere tilskudd

Sola berømmer det store engasjementet hos barnehagelederne i Drammen, og sier de har imponert ham.

– Jeg er veldig glad for å ha møtt alle de engasjerte ledere. Som både er oppriktig glad i egne barnehager, men også vil videreutvikle de kommunale barnehagene mer generelt. Den typen møter er det som gir energi til en leder. Vi har gode muligheter til å skape noe sammen, sier han.

LES OGSÅ: Får 30.000 mindre per barn etter sammenslåinga: – Resultatet kan bli nedleggelser

Han har som barnehagesjef også ansvaret for kommunens samarbeid med de private barnehagene. Det viktige er å skape en god barnehagedag for alle barn, uavhengig av hvilken barnehage de går i, sier han.

– Så et godt samarbeid med det private er en viktig del av arbeidet mitt. Jeg gleder meg til å bli bedre kjent med de private barnehagene, sier han.

– Apropos de private, det er jo en del av dem som har vært misfornøyde med å gå ned i tilskudd i nye Drammen. Hvordan forholder du deg til det?

– Som kommunalsjef forholder jeg meg til de politiske vedtakene som er gjort angående økonomi. Så blir det min jobb å sikre et godt faglig samarbeid med barnehagene, sier han.

Mer fra Dagsavisen