Nyheter

Drammen med i østlandsopprop om flere vaksiner

Kommunene på det sentrale Østlandet bør få flere vaksiner og mer penger gjennom kompensasjonsordninger, er blant kravene i et brev sendt fra et Osloregionen-råd hvor blant annet Drammens ordfører sitter.

Det er i et brev sendt til Stortinget fra Osloregionens interkommunale politiske råd det kommer fram at styret for gruppa, som totalt består av 65 kommuner, mener Østlandet kommer for dårlig ut av koronatiltakene.

«Osloregionen har gjennom hele pandemien vært den hardest rammede regionen i Norge. Rundt to av tre smittede og døde med kjent bosted i Norge bodde i Osloregionen,» står det i brevet. Det var VG som først omtalte oppropet.

Flere vaksiner og mer penger

Oppropets hovedbudskap er at koronatiltakene må målrettes mer. Og spesielt er rådet opptatt av tre ting:

  • En ytterligere forsterkning av den generelle kompensasjonsordningene overfor næringslivet i Osloregionen. Målgruppe for kompensasjonsordningen bør være kommunegruppen ring 1 og 2 og omfatte næringsliv som er direkte berørt av nedstengningen, mener de.
  • Det er avgjørende å begrense hvem som får mulighet til å reise inn i landet. Strenge innreiseregler må gjelde helt til vi ser slutten på pandemien.
  • At områder med høy smittesprending prioriteres i vaksinekøen.

Drammens-ordfører støtter

Monica Myrvold Berg, Drammens ordfører, er blant dem som sitter i styret til rådet. Hun stiller seg bak innholdet i uttalelsen.

– Når det gjelder håndteringen av pandemien så bør den ledes av nasjonale myndigheter, men det er svært viktig det som tas opp i denne uttalelsen. Det er en veldig viktig uttalelse for bo- og arbeidsmarkedet rundt Oslo, som Drammen også er en del av, sier hun.

Lav vaksinegrad

Kommuneoverlege John David Johannessen vil ikke si noe særlig om oppropet.

– Vi skulle ønske vi hadde fått flere vaksiner hit. Så har faglig sett forståelse for dette kravet. Men fordeling av vaksiner er i utgangspunktet politiske vedtak, og vi forholder oss til det som bestemmes nasjonalt, sier han.

Torsdag kom det en oversikt som viste vaksineringsgrad i kommunene, som Drammens Tidende omtalte. Der ligger Drammen på 292. plass av 365 kommuner i andel av befolkninga som er vaksinert.

Flere andre store kommuner i osloregionen ligger også lavt på lista.