Nyheter

Strammer inn ytterligere – dette er de nye reglene

Drammen kommune vedtok tirsdag omfattende nye regler for å motvirke økende koronasmitte. Samtidig varslet ordføreren også penger for å produsere munnbind til dem som sliter mest økonomisk.

Drammen har opplevd en stor og nesten eksponentiell smitteøkning. De siste dagene har smittetilfellene ligget på 20-38 i døgnet. Det er prosentvis rundt dobbelt så mange tilfeller som i Oslo per døgn, ut fra antall innbyggere. Drammen har nå rundt 200 tilfeller per 100.000 innbyggere.

Den store økningen i koronatilfeller i Drammen har ført til at politikerne tirsdag ettermiddag i et ekstraordinært formannskapsmøte vedtok en rekke nye tiltak og påbud, som er nesten identiske med smittevernreglene i Oslo.

– Drammen har fulgt nasjonal utvikling fram til nå, og vi har ligget litt bak Oslo. Slik er det ikke nå. Fra forrige uke har vi hatt sterkere økning i vår kommune enn nasjonalt. Mange har ukjent smittevei. Bildet vi ser nå, er hva som skjer når flere utbrudd blir en bølge, sa kommuneoverlege John David Johannessen under møtet tirsdag.

70 smitteklynger

Johannessen orienterte formannskapet om smitteutviklinga i Drammen - som er alvorlig. Drammen har hatt flere tilfeller siden torsdag enn i hele resten av høst. Og senest tirsdag ble det satt ny «rekord» i antall nye smittede.

Johannessen sa tirsdag at det er minst 70 smitteklynger i kommunen - og tallet er økende. Bare siden mandag er det kommet ti nye klynger til.

– Vi tester flere. Da er det også naturlig at vi fanger opp flere enn i vår. Men kurven viser at andelen av de testede som får påvist smitte, er alarmerende. Den ligger på over fem prosent, sa Johannessen.

Alle politikerne var tirsdag enige om at situasjonen er alvorlig og krever umiddelbare tiltak. Det ble noe debatt, blant annet om trengsel på skolebussen, som Dagsavisen Fremtiden omtalte tirsdag. Det er lovregulert hvem som har rett på skoleskyss. Ifølge Folkehelseinstituttet (FHI) er skoleskyss unntatt fra reglene om munnbind på kollektivtransporten.

MDGs Ståle Sørensen mener det viktigste ikke er munnbind, men flere avanger så det kan holdes avstand. Rådmannen var positiv til at kommunen skal se på muligheten for å sette inn flere avganger i visse tilfeller.

Under kan du se noe av det som ble vedtatt:

De nye reglene

* Det oppfordres til å unngå bruk av kollektivtransport i rushtiden og å unngå avganger med stor trafikk. Dersom kollektivtransport likevel benyttes, skal reisende bruke munnbind når det ikke er mulig å holde minst én meters avstand. Påbudet gjelder også på innendørs stasjonsområder. Unntatt fra påbudet er barn under 12 år og personer som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind.

Ordfører Monica Myrvold Berg stilte samtidig et forslag om at kommunen skal bidra med 10.000 munnbind og med inntil 1 million til produksjon av tøymunnbind. Det ble vedtatt.

– Jeg er bekymra for at dette er en økonomisk utgift ikke alle kan håndtere, sa Berg da hun la fram forslaget.

* Serverings- og skjenkesteder kan holde åpent dersom de oppfyller kravene til smittevernmessig forsvarlig drift. Skjenkingen må avsluttes klokken 2400. For serveringssteder med skjenkebevilling er det ikke tillatt å slippe inn gjester etter klokken 22.00.

Ansatte har plikt til å bruke munnbind når de oppholder seg i områder hvor gjestene har tilgang, og besøkende skal benytte munnbind når de ikke kan opprettholde en meters avstand til andre enn husstandsmedlemmer, med unntak av kortvarige passeringer av andre. Dersom serverings- og skjenkestedene ikke overholder kravene til smittevernmessig forsvarlig drift, kan kommunen stenge stedet.

* Munnbind skal brukes i butikker, i fellesarealene på kjøpesentre, på serveringssteder, i tros- og livssynshus og i lokaler for kultur-, sports- og fritidsaktiviteter når det ikke er mulig å holde en meteres avstand. Plikten til bruk av munnbind gjelder ikke dem som utøver fysisk aktivitet.

* Innbyggere og besøkende i Drammen kommune skal etterleve de til enhver tid gjeldende reglene for karantene. Kommunens innbyggere skal tilrettelegge for at de kan gjennomføre en karantene i egen bolig.

* Arbeidsgivere skal sørge for at ansatte jobber hjemmefra så langt det er praktisk mulig. Denne beskjeden skal formidles til de ansatte, og arbeidsgiver skal kunne dokumentere at denne beskjeden er gitt.

* Det er ikke tillatt å arrangere eller delta på private sammenkomster med flere enn 10 personer til stede. Selv om antallet deltakere er ti eller færre, er det kun tillatt å arrangere eller delta på private sammenkomster i lokaler som er store nok til at deltakerne kan holde minst én meters avstand. Forbudet gjelder ikke private sammenkomster der alle som er til stede, hører til samme husstand.

*Det er ikke tillatt å gjennomføre arrangementer med flere enn …
… 20 personer til stede når arrangementet er innendørs og det ikke er fast seteplassering. Denne bestemmelsen er ikke til hinder for at to lag i barneidretten med deltakere under 20 år kan møtes i enkeltkamper. Det ble på møtet presisert at faste plasser ikke er snakk om f. eks. plasser med bordkort i bryllup, men faste plasser der du ikke kan flytte deg i løpet av kvelden, og ikke kan mingle - for eksempel på konsert eller teaterforestilling.

… 200 personer til stede samtidig når arrangementet er innendørs og det er fast seteplassering. Arrangøren skal sørge for at alle som er tilstede skal kunne holde minst en meter avstand. Bestemmelsen om en meter avstand gjelder likevel ikke for arrangementer med fastmonterte seter. Personer i samme husstand kan flytte seg nærmere hverandre etter ankomst.
… 200 personer til stede samtidig når arrangementet er utendørs.

2) Arrangøren skal sørge for at alle som er til stede på arrangementer skal kunne holde minst en meters avstand til andre som ikke er i samme husstand, målt fra skulder til skulder. Bestemmelsen om 1 meter avstand gjelder likevel ikke ved arrangementer med fastmonterte seter.

Personer som sitter i fastmonterte seter på arrangementer skal kunne ha minst ett ledig sete mellom seg på samme seterad fra de ankommer arrangementet. Personer fra samme husstand kan sette seg nærmere hverandre etter ankomst. Det kan ikke sitte personer i mer enn halvparten av fastmonterte seter, med mindre alle kan holde minst 1 meters avstand i alle retninger til personer i annen husstand, jfr. covid-19-forskriften § 13c annet ledd.

Det vil fortsatt være mulig å besøke eldresentre og lignende - men smittevernreglene gjelder også der, om å begrense nærkontakter, vaske hender, holde avstand og bruke munnbind.

Det vil komme en veileder som forklarer tydeligere hvordan reglene skal tolkes.

Mer fra Dagsavisen