Nyheter

Fasaden blåste av det nye skolebygget – kommunen peker på entreprenøren

Fasadeplater blåste av splitter nye Fjell skole i Drammen onsdag. Kommunen sier de vil kreve reklamasjon fra entreprenøren.

Hverken Drammen Eiendom KF eller entreprenøren HENT AS kan foreløpig svare på hva som er årsaken til at fasadeplater blåste av Fjell skole onsdag. Ingen elever eller lærere ble skadd, men både kommunen og HENT ser dramatisk på situasjonen og har sperret av området.

Fasadeplatene ble flerret av Fjellhallen ved den splitter nye skolen av store vindkast.

– Det som har skjedd skal ikke skje. Det har vært mye vind i distriktet, men det skal like fullt ikke skje. Å finne ut hva som har skjedd er hovedfokuset nå som det heldigvis bare er snakk om materielle skader, sier konserndirektør Endre Persen for HMS og kommunikasjon i HENT AS.

Han kan ikke nå si noe om hvilke materialer som er brukt som fasadeplater.

Skolen sto klar ved nyttår

HENT AS har hatt ansvaret for både prosjekteringa og selve utførelsen av byggearbeidene på Fjell skole. Drammen Eiendom KF er byggherre.

Arbeidet med skolen har pågått fram til i høst, bygget med platene som blåste av sto ferdig ved årsskiftet.

– Burde man ha forutsett dette?

– Ethvert nybygg som settes opp i 2020 forholder seg til plan- og bygningsloven. Den er klar på at rystelser i grunnen, vindlaster og snølaster skal hensyntas. Så dette skulle ikke skjedd, sier daglig leder Gjermund Riise Brekke i Drammen Eiendom.

Peker på entreprenøren

–​ Hvem sitt ansvar er det?

– Det må vi komme fram til når vi finner årsaken til det som har skjedd. Men det er en totalentreprise hvor entrepenør har ansvar for prosjektering og utføring, så i utgangspunktet er det en sak vi vil kreve reklamasjon for, sier han.

Brekke peker altså på entreprenøren HENT. Persen bekrefter at de er formelt ansvarlige for prosjektet.

– Det er vi har hatt totalentreprisen, og vi som står som øverste ansvarlig. Så er det sånn at den enkelte utførende og prosjekterende også har et ansvar. Det er et komplekst bilde. Det er derfor vi må gå gjennom hele hendelsen, sier han.

Vet ikke hva som har skjedd

Hverken HENT eller Drammen Eiendom kan si noe om hva som har skjedd, og er der for å gjøre undersøkelser. Trolig vil det ta noe tid å finne ut av det, ifølge Brekke. De kan heller ikke si noe nå om hva det vil koste å ordne opp.

– Vi må se ordentlig på dette. De riktige fagmiljøene må inn, og sannsynligvis gjøre nye beregninger. Det tar noen dager.

Platene som blåste av Fjellhallen ligger fremdeles på bakken utenfor. Foto: Vivi Skalleberg/ Drammen kommune

Området er sperret av og skal trygges, ifølge Persen.

– Folk skal ikke gå rundt og ha angst for å gå på skolen. Så det første vi gjør nå er å sikre og forsikre oss om at det ikke er noen videre skader på bygget. Så må den ytre delen kanskje sikres på nytt hvis det er nødvendig.

Kan påvirke

HENT er entreprenør for flere store byggeprosjekter, blant annet bygger de flere skoler i Nord-Norge, studentboliger og den ene blokka i regjeringskvartalet.

Persen sier det som har skjedd kan påvirke de andre prosjektene selskapet er i gang med.

– Vi har aldri opplevd dette, at sånne fasadeplater blåser av. Men når man først får en hendelse man absolutt skulle vært foruten er det viktigste å finne ut av hva som har skjedd og å hente lærdom. Har det skjedd noe her som vi må ta lærdom av, både vi og bransjen, skal vi ta til oss det.