Nyheter

Ingen påvist koronasmitte i Drammen – likevel er Nav fortsatt stengt

Nav-kontoret i Drammen er fortsatt stengt for publikum, til tross for at det nå ikke er påvist koronasmitte i Drammen.

Nav-kontoret i Drammen har vært stengt for publikum siden 16. mars mars på grunn av koronaviruset og smitterisiko. Mens spisesteder, biblioteket og noen kulturscener har åpnet dørene, vil Nav fortsette å være stengt frem til 17. august, til tross for at kommuneoverlegen sier at Drammen ikke har hatt bekreftede koronasmittede siden 2. juni.

Nav-leder i Drammen, Katrine Christiansen, mener likevel det ikke ville vært forsvarlig å holde åpent.

– Mottaket i Drammen er ikke innrettet slik at vi får sluset inn kun enkelte henvendelser. Det er for mange berøringsflater på publikum-pc-er, tastatur og printere som det ikke vil være mulig å desinfisere mellom hver bruker som er innom, sier Christiansen.

– Ville det ikke ha vært mulig å holde publikumsmottaket delvis åpent nå som samfunnet gradvis åpner opp igjen? Til sammenligning er Drammensbiblioteket åpent, men har stengt for bruk av pc?

– Når innbyggere kommer til Nav Drammen, så er det primært for å låne pc eller printer. Mottaket vil ikke ha noen funksjon hvis disse tjenestene ikke kan tilbys.

Les også: Nav-sjefens avskjed (+)

Nav-leder i Drammen, Katrine Christiansen, forteller at Nav-kontoret i Drammen vil være stengt for publikumsmottak frem til 17. august. Arkivfoto.

– Utgjør stor risiko

Christiansen understreker at risikoen for å bli smittet av koronaviruset fortsatt er tilstede, og at reglene for smittevern fremdeles er gjeldende – deriblant å holde minst én meters avstand og å rengjøre smitteflater med hyppig berøring.

– Det er en potensiell trussel for en eventuell oppblussing av viruset, og på bakgrunn av smittesituasjonen i dag, så vil ikke Nav Drammen åpne publikumsmottaket før 17. august.

– Ifølge kommuneoverlegen finnes det ingen bekreftede tilfeller av koronasmitte i Drammen per nå, og det er tre uker siden siste bekreftede smittetilfelle. Hva mener du da med «på bakgrunn av smittesituasjonen i dag»?

– FHI tydelig på at smitten fortsatt er ute i samfunnet, og at vi fortsatt må ta forhåndsregler. Da berøringsflatene er en smittefaktor som utgjør stor risiko er det vurdert at vi fortsatt holder mottaket stengt.

Les også: Feriepenger: Dette har du krav på

Åpnet for planlagte samtaler

Ifølge Christiansen har Nav Drammen fremdeles ikke mottatt noen klager fra brukere i forbindelse med at publikumsmottaket er stengt.

– Vi etablerte tidlig egne ringesløyfer i forbindelse med koronaviruset og permitteringer for brukere, samarbeidspartnere og arbeidsgivere, hvor disse kunne – og fortsatt kan – ta direkte kontakt med veileder. Utover dette har vi tett dialog med mange brukere gjennom både chat, telefon og digital plan, forteller Christiansen.

Christiansen opplyser også at Nav Drammen åpnet opp for planlagte publikumssamtaler fra onsdag 8. juni.

– Dersom brukere har behov for råd og veiledning, så får de det ved å ta kontakt med oss, slik at vi kan sette opp en time i samtalerom.

Les også: Åpner opp 1.000 private hager