Nyheter

Haaning vil ikke krige med Bane Nor likevel

Høyres Fredrik Haaning mener politikerne i Drammen trenger en realitetsorientering når de ypper til kamp om utbygging av togparkeringen på Sundland. – Regjeringen kommer ikke til å beordre Bane Nor om å gå for et mye dyrere alternativ.

«Hele det politiske miljøet, fra Frp til MDG, ønsker å få denne parkeringsplassen ut av byen. Jeg oppfatter dermed at man her kan få en betydelig konflikt mellom jernbanefolket og det lokale politiske miljøet. Jeg vil ikke kalle det en krig, men når statlige aktører ikke blir enige med lokale aktører kan det føre til at prosjekter stopper opp», advarte Ulf Erik Knudsen (Frp) etter Bane Nors orientering om planene for større togparkering i Drammen, under formannskapsmøtet 19. mai.

Det virket da som om nesten samtlige av de politiske partiene, bortsett fra Senterpartiet, var klare til å sette hardt mot hardt for å få stoppet det statlige foretakets ønske om å bygge ut togparkeringen på Sundland. I første byggetrinn vil Bane Nor utvide med 13 nye plasser for hensetting av tog innen 2024, for så å bygge ut med ytterligere 12 plasser innen 2035.

Politikerne vil heller at hele togparkeringen flyttes til Ryggkollen i tidligere Nedre Eiker.

Nå danner det seg imidlertid et litt mer nyansert bilde av den politiske «enigheten». For selv om heller ikke Høyres Fredrik Haaning ønsker seg en svær togparkeringsplass midt i byen, har han ingen tro på at kommunen vil komme heldig ut om Bane Nor tar saken til departementsnivå.

– Vi må se i øynene at konsekvensene - hvis vi ikke kommer til enighet - er at Bane Nor får det slik de vil, sier høyrepolitikeren.

Les også: (+)  Brygger opp til strid om togparkering

Står på sitt

Ståle Sørensen (MDG) påpeker at Drammen kommune har helt andre – og konkrete – planer for byutvikling på Sundland, og at dette på ingen måte er kompatibelt med Bane Nors ønsker. I henhold til gjeldende kommuneplan for Drammen dreier dette seg om å omregulere området fra næring til boligbebyggelse, og bygge 800 boliger for barnefamilier her.

– Det er ikke mange steder på Østlandet med så store fortettingsmuligheter som Drammen, og der man verken behøver å ta i bruk dyrket mark eller friluftsområder, men det avhenger av at man flytter tung infrastruktur ut av sentrum, sier han til Dagsavisen Fremtiden.

– På Sundland er det tilrettelagt for boliger - uten at det vil øke biltrafikken. En større togparkering her vil ødelegge mulighetene for å bygge en ny bydel rundt jernbanestasjonen på Gulskogen. Det blir dyrere å flytte det hele til Ryggkollen, men her synes jeg Drammen for en gangs skyld skal stå på sitt. At departementet skal fatte en avgjørelse mot kommunens vilje, ja, det er jeg villig til se på, sier Sørensen, som fastholder sitt nei til Bane Nor.

Les også: Støtter lokal byggenæring i Intercity-utbyggingen

Et slag i knehasene

Heller ikke Aps Eivind Knudsen vil vike en tomme i dette spørsmålet.

–  I formannskapsmøtet var til om med Bane Nor klare på at utbygging på Sundland var det alternativet som hadde dårligst samfunnsmessig effekt. Likevel går de for dette, fordi det er enklest for dem. Dette til tross for at Drammen alltid har spilt på lag med Bane Nor, og ikke oppført oss som enkelte andre furtne Inter City-kommuner. Men det skal vi tydeligvis få usedvanlig lite igjen for. Dette er virkelig et velplassert slag i knehasene – som får byutviklingen til å knele fullstendig, sier Knudsen.

Han forventer nå at Høyre og Frp i Drammen tar saken med sine regjeringsrepresentanter.

– Våre planer for Sundland er jo nettopp det regjeringen ønsker at byene skal gjøre, nemlig å fortette rundt kollektivknutepunktene. Hvis vi skal tiltrekke oss flere innbyggere og bedrifter kan vi ikke bruke de beste tomtene, i det som må kunne kalles Drammens indrefílet, til togparkering. Det er rett og slett utrolig dårlig arealbruk, tordner Knudsen.

Les også: (+) Forsket i rekordfart på barnevernet under korona-krisen

Vil forhandle mer

– Regjeringen kommer jo ikke til å beordre Bane Nor om å gå for Ryggkollen. De må lytte til faglige råd. I den situasjonen vi nå er i, der flere store jernbaneprosjekter er utsatt, der korona-pandemien har bremset hele økonomien, der Inter City-utbyggingen har blitt mye dyrere enn antatt og der det allerede er brukt enorme summer på infrastruktur de siste årene, kan ikke vi bare be våre venner  i regjeringen om å bruke x antall milliarder til. Hvis noen nå forsøker å skyve skylden for dette over på Høyre og regjerinen så er de helt ute å kjøre. Da har man ikke satt seg inn i offentlig administrasjon, svarer Fredrik Haaning (H).

Han er klar på at han heller ikke har lyst til å vike for Bane Nor, men han frykter at verken tiden eller økonomien er på Drammens side i denne saken.

–  Vi vil også ha dette ut av sentrum, uten å ødelegge matjord, men her tror jeg likevel vi må prøve å komme fram til en omforent løsning med Bane Nor. Vi kommer til å måtte gi og ta, og sannsynligvis i hvert fall gå med på det alternativet som tross alt betyr minst utbygging av Sundland, slik at vi kommer igang med første byggetrinn.

Les også: (+) Han driver Norges eldste bobil- og campingvogn-butikk, men selv foretrekker Paal Lyche andre ferieformer

Krever rake rygger

Ulf Erik Knudsen (Frp) har allerede notert seg at Haaning ikke er like klar i sitt nei til Bane Nors planer, men er ikke med på at det er så umulig å få kommunaldepartementet til å støtte Drammen.

–  Nei da, dette har mange kommuner gjort før oss. Et samlet politisk nei fra oss fører med all sannsynlighet til at det kommer en klage fra Bane Nor - og hvis vi fortsatt ikke viker vil det ende på statsrådens bord - der det nå sitter en høyremann. Han må da være villig til å tre dette ned over hodet på oss gjennom en statlig reuleringsplan, men det skjer veldig sjelden - for dette har statsråder flest veldig liten lyst til å gjøre. Det fører i så fall til at deres parti blir veldig upopulært i kommunen det gjelder - og kanskje flere, sier Frp-Knudsen.

Han viser til Lier kommunes nei til Vegvesenets planer for strekningen Dagslett - Linnes.

– Så vidt jeg vet har det ikke blitt bygd en centimeter med vei der ennå, bare en annleggsvei.

Knudsen er uansett klar på at en slik prosess er helt avhengig av flertallet står samlet om sitt nei til Bane Nor - i formannskapet og i kommunestyret.

– Ja, vi får vel se om de klarer å stå rakryggede når dette skal behandles. Vi er i hvert fall helt klare i vårt nei, fastslår Ulf Erik Knudsen.

Les også: Bane NOR nedjusterer utbyggingsplanene for Holmen godsterminal

Les også: (+) Sprengte i gang jernbanerevolusjonen

Mer fra Dagsavisen