Nyheter

Vi står i fare for miste ramsløken

– De fleste som sanker ramsløk i verneområder er nok ikke klar over at dette er forbudt, enten fordi de ikke vet at de befinner seg i et verneområde, eller at de ikke kjenner til gjeldene vernebestemmelser.

Denne saken ble første gang publisert i mai 2020, og er igjen aktuell i forbindelse med ramsløksesongen.

Folk plukker for mye ramsløk. Steder der den vokser, selv i naturreservat, står det bare stilker igjen.

Nå roper Statens naturoppsyn varsko.

– At folk benytter naturen som spiskammer er i all hovedsak gledelig, og de senere år har særlig bruken av ramsløk blitt stadig mer populært. Men sanking av denne planten har i enkelte verneområder blitt et problem, skriver Statens Naturoppsyn i en pressemelding.

Les også: Store prisforskjeller og ventelister – slik sikrer du deg båtplass i Drammen (+)

Vokser ofte i naturreservater

Mange av forekomstene for ramsløk befinner seg innenfor naturreservater. Hensikten med reservatene er å ivareta viktige naturområder, ofte med særskilte vegetasjonstyper, og plantelivet er derfor fredet. Dette innebærer at plukking av ramsløk ikke er lov.

I Ekebergskråningen naturreservat har ulovlig plukking av ramsløk blitt en trussel mot bestanden. Det er mange som kjenner til denne lokaliteten, men få vet at det er ulovlig å plukke i reservatet.

– Stiene ned til voksestedene er godt tråkket opp og det er helt klart høstet mye ramsløk her. Lokaliteten er ganske pjuskete i utgangspunktet, nå er det nesten bare tomme stilker igjen. Alle inngrep bør anses som inngripende på bestanden, sier Gry Liljefors fra Statens naturoppsyn.

Les også: Slik kan du spare penger på sommerblomstene i drammensdistriktet (+)

Bruk vernekart-app

De fleste som sanker ramsløk i verneområder er nok ikke klar over at dette er forbudt, enten fordi de ikke vet at de befinner seg i et verneområde, eller at de ikke kjenner til gjeldene vernebestemmelser.

For å finne ut om du befinner deg i et verneområde kan du gå inn på naturbase.no, eller laste ned mobilappen Miljøstatus kart. Her finnes kart som viser hvor verneområdegrensene går, detaljert informasjon om verneområdene, samt gjeldene vernebestemmelser.

Også i karttjenesten Artskart kan du finne grensene til verneområdene. Du finner lenker til disse tjeneste til høyre på denne siden.

– Du kan plante ramsløk i din egen hage. På enkelte hagesentre kan du kjøpe ramsløk for utplantning i din egen hage. Husk at ramsløken trives best på skyggefull og fuktig jord, skriver naturoppsynet.