Nyheter

Ble priset som årets fremste frivillige av Drammen kommune

Bidrar sterkt til integrering, norsk trening, arbeidstrening og nettverksbygging gjennom aktivitet - med kvinner i fokus, sier juryen.

Torsdag kveld kunne Ana Maria Silva Harper og frivillige i Jasmin kvinnenettverk motta den gjeve prisen i Rådhusets storstue. Det var ordfører Tore O. Hansen som overrakte den, i tillegg til plaketter til alle de andre åtte nominerte.

Prisvinnerne i Jasmin kvinnenettverk roses slik av juryen:

Jasmin Kvinnenettverk har sørget for at kvinnenettverket er blitt et ressurssenter. De er i dag en bevegelse med ny tankemåte. Fokuset er kvinnen som ressurs, med tilbud som styrker kvinners muligheter til selvutvikling og deltakelse i samfunnet. Jasmin jobber for å fremme og ivaretar minoritetene sine muligheter for den kulturelle utforming på egne premisser. De har aktiviteter som bidrar sterkt til integrering, norsk trening, arbeidstrening og nettverksbygging. Det jobbes på tvers av kulturbakgrunn og generasjon for å bedre kontakten, dialogen og integrering.

LES OM ALLE DE NOMINERTE HER: Disse ni kan vinne Drammen kommunes frivillighetspris 2019