Nyheter

Ropstad og Skei Grande møtte adoptivfamilier for å planlegge tiltak

Nå vil barne- og likestillingsminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) planlegge tiltak for at tilbudet og bistanden til adoptivbarn og adoptivforeldre i Norge blir bedre.

Nylig delte adopsjonsforeninger, organisasjoner og adoptivforeldre sine erfaringer om rasisme mot utenlandsadopterte med fra barne- og likestillingsminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) og kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande (V). Møtet var et initiativ fra Barne- og familiedepartementet og statsråd Ropstad.

–  Vi inviterte til møtet fordi det er viktig å få frem historiene til de utenlandsadopterte. Det var sterkt å høre dem fortelle om den rasismen og diskrimineringen som de utsettes for på grunn av sitt utseende. Det kom flere nyttige innspill til arbeidet mot rasisme og diskriminering, sier Ropstad.

Ropstad uttaler at disse innspillene tas med i handlingsplanen mot rasisme og diskriminering, som Kulturdepartementet kan opplyse at er under arbeid og planlagt lansert innen årsskiftet.

LES OGSÅ: – Du kan ikke være med fordi du er brun

Vil ha mer informasjon og kunnskap om adopsjon

Ropstad uttaler også at regjeringen i budsjettet for 2020 vil foreslå å opprette en koordinator i én av adopsjonsorganisasjonene som skal veilede adoptivfamilier og adopterte, blant annet der adopterte søker hjelp for å finne sin opprinnelige familie. I tillegg ønsker Barne- og likestillingsministeren å bedre informasjonstilbudet for adoptivbarn og adoptivforeldre.

– For mange adopterte og adoptivfamilier kan det være vanskelig å finne god informasjon om utfordringer for deres livssituasjon. Derfor vil vi at Barne-, ungdoms-, og familiedirektoratet (Bufdir) til neste år skal sette i gang med å utarbeide god informasjon på nett. Der skal adopterte og adoptivfamilier kunne finne informasjon om adopsjon og utfordringer som de kan møte i ulike faser av livet, sier Ropstad.

Ifølge Ropstad skal det også vurderes mer langsiktige tiltak for adopterte i Norge.

– Vi trenger mer kunnskap om hvilke behov for oppfølging adopterte og adoptivfamilier har. Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet har derfor bedt Folkehelseinstituttet om å kartlegge dette. Arbeidet vil bli ferdigstilt neste år, og vi vil da vurdere mer langsiktige tiltak, sier han.

LES OGSÅ: Etterlengtet fokus på rasisme mot adopterte

– Rasisme mot adopterte kan føre til identitetskriser

Adopsjonsforum var blant organisasjonene som deltok og kom med innspill til statsrådene, og daglig leder Øystein Gudim (64) stilte seg positiv til møtet.

Øystein Gudim er daglig leder i Adopsjonsforum, og han ser behovet for et kompetansesenter som adoptivbarn, adoptivforeldre og skole- og helsepersonell kan henvende seg til.

– Det var viktig at vi fikk satt på dagsorden at utenlandsadopterte blir utsatt for rasisme, sier Gudim.

Ifølge Gudim er rasisme mot utenlandsadopterte spesielt komplisert da mange norske utenlandsadopterte oppfatter seg selv som norske. Dermed kan rasisme mot adopterte føre til identitetskriser, hvor man ikke føler seg akseptert som verken norsk eller utenlandsk. Derfor var Adopsjonsforum under møtet med statsrådene klare på at de ønsker å få innført et lavterskeltilbud for adopterte og adoptivforeldre, og et kompetansesenter med spisskompetanse på adopsjon.

– Norsk helse- og skolevesen har for lite kunnskap om adopsjon, og vi har argumentert lenge for at noen må ha adopsjon som spesialitet. Vi ga departementet en utredning angående dette i 2013, men det har ikke skjedd noe, sier Gudim.

Foreslår å innføre Danmarks modell

Gudim bruker Danmarks etablerte system med samtalegrupper og psykologhjelp for adopterte og adoptivforeldre som et eksempel på en mulig modell som kunne blitt innført i Norge. I tillegg foreslår han et kompetansesenter som adopterte, adoptivforeldre og helsevesen kan henvende seg til.

– Med tanke på den begrensede kunnskapen om adopsjon i norsk helsevesen, ville det vært fordelaktig dersom for eksempel helsesøster eller psykolog under problemstillinger ved adopsjon kunne henvendt seg til et kompetansesenter. Dette ville kunnet bistå med å gi tilstrekkelig hjelp til de som trenger det, sier Gudim.

Adoptivforeldre vet ikke hvor de skal henvende seg

Andrea Johanna Bratt Mæhlum (36) er styreleder i Adopsjonsforum og mener det trengs økt kompetanse på adopsjon i Norge.

Styreleder i Adopsjonsforum, Andrea Johanna Bratt Mæhlum (36), mener også at Norge trenger bredere kompetanse på adopsjon. Adopsjonsforum hadde i forkant av møte med statsrådene oppfordret adoptivforeldre og adoptere til å dele sine egne opplevelser rundt rasisme og diskriminering. Da kom det frem at flere adoptivforeldre ser et behov for et konkret sted å henvende seg i møte med vanskelige situasjoner, som når barnet deres opplever rasisme.

– Flere adoptivforeldre ikke var forberedt på hva de skulle si eller gjøre når barnet kommer hjem i tårer etter å ha opplevd rasisme mot seg. De blir bekymret, føler seg ikke godt nok rustet til å håndtere det og vet ikke hvor de skal henvende seg, sier Mæhlum som selv ble adoptert fra Costa Rica som 6-åring.

Mæhlum forteller videre at ikke alle utenlandsadopterte opplever grove rasistiske tilnærmelser, og at hun selv har opplevd rasisme i liten grad. Likevel er hun klar på at utenlandsadopterte trenger et tilbud om oppfølging og bistand både i skolen og i helsevesenet.

Mer fra Dagsavisen