Nyheter

Frps Ole Hovengen suspendert fra fylkesstyret et halvt år

Nestleder Ole Hovengen i Drammen Frp har blitt suspendert fra Viken Frps fylkesstyre, på grunn av hans aktivitet på SIANs facebookgruppe. Selv sier Hovengen at han trakk seg fra styret for omtrent en uke siden.

Det er fylkesleder i Viken Frp Liv Gustavsen, som bekrefter suspensjonen overfor

fredag.

Ole Hovengen har vært politisk nestleder i Drammen Frp siden 2011, og var blant de 28 fra Frp

hadde vært aktive på facebookgruppen til Stopp islamiseringen av Norge (SIAN).

Drammens Tidende skriver at fylkeslaget i går fjernet Hovengen fra alle politiske verv i fylket, og at han er suspendert de neste seks månedene. Noe som igjen betyr at han ikke kan stille til gjenvalg i fylkeslaget i mars 2020.

Visste det ikke

Til Dagsavisen Fremtiden sier Ole Hovengen at han ikke er informert om suspensjonen.

– Dette var ukjent for meg. Jeg har vært på hytta en stund, men jeg trakk meg fra fylkestyret selv for en ukes tid siden. Hvis det står i avisen er det rart at jeg ikke har fått beskjed, sier Hovengen.

Thomas Klingen, FpU-representant i fylkesstyret, sier han ikke var til stede på møtet der det ble bestemt at Hovengen skulle suspenderes, og at han ikke er kjent med hvorvidt Hovengen selv har trukket seg fra styret.

Les også: – Redningsselskapet bidrar til at flere drukner i Middelhavet

Suspendert i fylket

Stortingsrepresentant og leder i Drammen Frp Jon Helgheim undertreker først at Hovengen ikke er suspendert fra partiet som sådan, men kun fra sine verv i Viken Frp - for en begrenset periode.

– Det stemmer at Hovengen selv valgte å trekke seg fra fylkesstyret for en drøy uke siden. Så har styret sagt at de har satt suspensjonen til seks måneder - før han eventuelt kan komme tilbake.

Fortsetter i Drammen

Helgheim forteller at Hovengen skal ha blitt informert om suspensjonen vie e-post, men at han ikke har lest den før nå.

Kan Hovengen fortsatt sitte som nestleder i Drammen Frp?

– Han beholder sine verv i Drammen. Vi anser oss nå som ferdige med saken.

Så hans kommentarer på SIANs facebookside er ikke noe problem for dere?

Som vi politikere alltid gjør - vil vi også nå prate om hva vi legger ut og på hvilke nettsteder. Utover det har jeg ingen kommentar, konstaterer Helgheim.

Jon Helgheim (FrP). FOTO: KENNETH LIA SOLBERG

Lokallagsleder og stortingsrepresentant Jon Helgheim (Frp) ser ingen grunn til å frata Hovengen hans verv som nestleder i Drammen Frp. FOTO: KENNETH LIA SOLBERG

Mistet verv

Fylkesleder i Viken Frp Liv Gustavsen presiserer til Dagsavisen Fremtiden at de ikke bruker ordet suspendert om Hovengen.

– Vi vedtok på møtet i fylkesstyret torsdag at han skulle fratas muligheten til å ha verv på fylkesnivå i seks måneder. Partileder  Siv Jensen har vært tydelig på at slik aktivitet ikke er forenlig med vår politikk. Men la meg understreke at det er forskjell på å være aktiv - og det å klikke liker på en side. Man er jo nødt til like en side - om man ønsker å følge med på den.

Fylkesleder i Viken Frp, Liv Gustavsen fra Lørenskog, sier lokallaget i Drammen har fått samme marsjordre fra partileder Siv Jensen som det fylket har fått. FOTO: FRP.

Les også: – Neppe straffbart

Samme marsjordre

Jon Helgheim sier dette ikke får noen konskvenser for Hovengens verv som nestleder i Drammen Frp - hva tenker du om det?

– Det må Jon stå for, men de vet også hva partilederen har sagt.

Men fører dere forskjellig politikk i kommunen og fylket?

– Nei, vi har den samme politikken og den samme partilederen, og de har fått samme marsjordre fra Jensen som vi har. Det er likevel kommunelagets jobb å ta stilling til Hovengens tilllitsverv i Drammen. På fylkesnivå fikk vi beskjed om å rydde opp i saken, det har vi nå gjort - og jeg håper nå at vi kan legge denne saken bak oss. Det hele bunner jo i Hovengens aktivitet på SIANs side - og jeg regner med at også Hovengen nå er inneforstått med at dette ikke aksepteres. Han har tidligere fått både muntlig og skriftlig advarsel, før han nå ble fratatt  muligheten til å ha verv på fylkesnivå i seks måneder, sier Gustavsen.

Les også: Fortsetter å bruke bildet som Listhaug slettet

Nyeste fra Dagsavisen.no: