Nyheter

Varsel mot tidligere rådmann Osmund Kaldheim i Drammen

Buskerud kommunerevisjon (BKR) ble bedt om å se nærmere på saken. Nå har ordføreren innkalt til gruppemøte for å informere om hva de har kommet fram til.

Ordfører Tore Opdal Hansen (H)  har innkalt til  gruppeledermøte tirsdag morgen, for å informere om en varslingssak, melder Drammen kommune i en pressemelding.

Saken skal dreie seg om et varsel mot tidligere rådmann Osmund Kaldheim, og deler av hans organisasjon. Dette går blant annet på saksbehandling ved byggesaksavdelingen -  og oppfølging av korrupsjonssaken, opplyser pressesjef i Drammen kommune Gard Nybro Nielsen til Dagsavisen Fremtiden.

Ordføreren vil få overlevert BKR sitt arbeid under gruppeledermøtet, og vil holde en kort orientering om hva de har kommet fram til.

Saken skal behandles politisk i formannskapsmøtet tirsdag 27. august.

Les også: Ole Hovengen (Frp) varslet om kameraderi og ukultur i Kaldheims administrasjon