Nyheter

Åssiden skolemusikk gir flere barn mulighet

På Aronsløkka AKS har de allerede ukentlig musikklek. Nå utvides tilbudet.

Bilde 1 av 2

«En SFO med fokus på teater, musikk, kunst osv. hadde vært fantastisk. Det er så mange kreative barn der ute som ikke opplever mestring gjennom idrett, men som kanskje er helt rå hvis de får utfolde seg kreativt», kommenterer en leser til gårsdagens artikkel – der Thorbjørn Ottersen etterlyste flere kulturelle aktiviteter til barn i skolefritidsordningen (SFO) og aktivitetsskolen (AKS).

Han mener kulturskolen må inn på skolene, så alle barn i Drammen – uavhengig av foreldrenes økonomi – får samme mulighet til kreativ og kunstnerisk utfoldelse.

I rammeplanen for AKS, som snart erstatter vanlig SFO på alle kommunens skoler, listes det opp fire fokusområder for læring; språklig, aktivt, utforskende og sosialt. Det kulturelle hører innunder aktivitet. Det oppfordres til samarbeid med lokale aktører som kulturskole og musikklinjer, men dette har hittil de færreste fått til. Skolene Åssiden og Aronsløkka har imidlertid ukentlig musikklek med en instruktør fra Åssiden skolemusikk.

Mange småmusikanter

– Da AKS-ordningen kom tok vi raskt kontakt med skolene. Vi har alltid hatt aspirantgrupper i korpset – med dette koster noen kroner, og det er ikke like lett for alle å komme seg til øvelsene. Nå ønsket vi å gi flere muligheten, forteller Kristin Wang, økonomisk leder for Åssiden skolemusikk.

Hun forteller at de startet det musikalske tilbudet ved Aronsløkka høsten 2018, og at de skal i gang på Åssiden nå.

– Det er en økonomisk utfordring, men vi har søkt støtte fra DNB- og Sparebank1-stiftelsen til innkjøp av instrumenter, og på lønnssiden får vi hjelp av Buskerudstiftelsen. Over tid håper vi dette også vil føre til flere musikanter, sier Wang, som er enig med Ottersen i at man burde ha klart å etablere et bedre kulturtilbud til alle barn, i en by med så stor barnefattigdom som Drammen.

Også prosjektleder for AKS-ordningen, Frode Myhre Ellingsen, ønsker flere kulturelle aktiviteter velkommen – men ikke på bekostning av tilbudene som allerede finnes.

– Mange foreldre ønsker seg også enda mer fysisk aktivitet enn det vi har nå, men dette dreier seg om ting alle kan delta på, også de som ikke er så fysisk aktive ellers, presiserer han.

Ikke umulig

Kulturskolerektor Geir Morten Hansen forteller at de i flere år har jobbet for å få på plass et tilbud via AKS/SFO, men foreløpig har manglet midlene til det.

– Men nå er kulturskoletilbud ute i bydelene aktualisert både i Temaplan for kulturskolen og i kommunens kulturplan. Hvis dette prioriteres økonomisk, kan et prøveprosjekt settes i gang allerede fra høsten av. Om vi er til stede i bydelene vil det også være enklere å få i gang et tilbud via AKS/SFO.

Hansen er ikke med på at høye priser utelukker mange fra deltakelse på kulturskolen.

– Vi ligger kanskje i det øvre sjiktet prismessig for ordinære plasser, men siden 2017 er det gratis for alle barn fra familier som tjener under 462.000 i året – og vi har også søskenmoderasjon. Når det gjelder sosial profil har vi kommet lenger enn de fleste, fastslår han.

Kulturskolen har i dag 1.045 plasser. 153 barn har gratisplass. Alle som søkte om dette fikk plass.

Mer fra Dagsavisen