Nyheter

Fellesskapet som forsvant

Fragmentering, polarisering og fake news: I vår tid må media være med på å bygge gode og forpliktende fellesskap, mener Mímir Kristjánsson. Mandag kommer Klassekampens nyhetssjef til Drammen.

1 av 2

– Hvis jeg googler noe, så får jeg opp andre resultater enn hvis du googler det samme, sier Kristjánsson. Nyhetssjefen i Klassekampen ønsker å snakke om fragmenteringen av mediebildet og det faktum at vi som brukere av medieinnhold får stadig mer tilpasset innhold.

– Her i Norge så hadde vi jo tidligere kun NRK, alle så på samme TV-kanal. I dag har vi kommet inn i en helt annet situasjon. Vi plukker de nyhetene vi selv liker. Her har selvfølgelig sosiale medier en viktig rolle, men også de etablerte mediene er en del av bildet, understreker Kristjánsson.

Mandag holder han foredrag før det blir debatt om dagens mediebilde på Kirkeforum i Bragernes meninghetshus mellom kl.19 til 21.

Sannhetsbobler

Kristjánsson mener utviklingen går i retning økt forskjell.

– Vi får stadig mer ulike liv og når mediene ikke møter dette begynner vi rett og slett å få problemer med å forstå hverandre. Vi ser det for eksempel i politikken, at høyre- og venstresiden har vanskelig for å kommunisere. Ikke for det, jeg er ikke en som higer etter enighet i alt, men jeg synes det er bekymringsfullt hvis vi alle kan leve i vår egen sannhetsboble. Det er for eksempel mye oppmerksomhet rundt boblene som de som er negative til muslimer lever i, men dette er noe som gjelder oss alle, sier Kristjánsson.

Økt avstand

Hvis vi skal komme noen vei med å fortsette å lage et bra samfunn så mener altså Kristjánsson at vi er nødt til å være i stand til å være uenige på en fornuftig måte. Han påpeker også at definisjonsmakten er ujevnt fordelt og at det gir en risiko for at det er store grupper i samfunnet som føler at de ikke blir sett og forstått.

– Før har jeg inntrykk av at mediene hadde en større refleksjon av vanlige folks meninger og holdninger, men nå foregår det en slags ensretting hvor det virker som vi i media ikke klarer å invitere folk inn til et mennigsfullt fellesskap lenger, sier Kristjánsson.

Sannere når han lyver

– Når Trump for eksempel holder på med fake news, så peker han på følelser og stemninger som er sanne i en del amerikaneres liv. Bekymringen i dette ligger jo litt i det samme. At vi ikke lenger har en felles oppfatning av hva som er sant. Men det at politikere er løgnaktige og at media ikke er til å stole på, det er ikke noe nytt. Hvis man skal prøve å møte fake news så må man se at dette ikke handler om faktasjekk og fotnoter, men om opplevelser, følelser og stemninger vi må ta på alvor. Trump peker på en måte på noe sannere når han lyver, analyserer Kristjánsson, som tror vi fremdeles kan bygge gode fellesskap i Norge, fordi vi har sterkere tradisjoner for det her enn i USA.

Også Are Tågvold Flaten i amerikanskpolitikk.no, politisk redaktør i Drammens Tidende Karianne Braathen og reportasjeleder i Dagsavisen Fremtiden Katrine Strøm deltar i mandagens panel.