Nyheter

Mener yoga hindrer stress

– Stress handler ofte om negative tanker. At du ikke duger og så videre, tanker som spesielt kan gjøre seg gjeldende i ungdomsårene, sier Trude Ustaheim.

Ustaheim er yogainstruktør og grunnlegger av bedriften Skoleyoga hvor hun tilbyr yogaundervisning for både elever og lærere ute på skolene i Drammensområdet.

– Yoga, sier Ustaheim, handler om å legge fokus over på kroppen. Det å få lov til å bare bevege seg og puste.

Les også: Med yoga på timeplanen

Flykte eller kjempe

– Imaginære trusler og negative tanker setter i gang hjerneaktivitet hos oss som igjen øker adrenalinproduksjonen, forteller Ustaheim.

– Vi er klare til å flykte eller kjempe. Vi kan roe ned denne aktiviteten gjennom yoga og spesielt ved aktiv bruk av pusten, mener hun. Hun eksemplifiserer med en stilling hvor du fra stående posisjon bøyer deg framover, lukker øynene og lar overkroppen henge ned. Overkroppen kommer i kontakt med underkroppen. Dette signaliserer trygghet til hjernen vår. Adrenalinproduksjonen senkes og hjerterytmen roer seg.

– Kort og godt, sier Ustaheim, påvirker yogaøvelser den parasympatiske delen av det autonome nervesystemet vårt.

Les også: Elever positive til yoga

Alltid «på»

At yoga kan påvirke denne delen av nervesystemet er kjent for Ingunn Hagen, professor ved Institutt for psykologi ved NTNU, som har skrevet om yogas påvirkning på barn og unges mentale helse. Hun påpeker i tillegg at mange av oss har et problem med at vi er gjennomgående «på».

– Vi har den sympatiske delen av det autonome nervesystemet som virker inn på oss når vi skal mobilisere. Og det er viktig! Problemet er at mange ikke klarer å ta seg inn igjen. Man skal egentlig være det meste av tiden i parasympatisk modus og ikke omvendt. Når det blir omvendt får vi utfordringer med å slappe av. Dette er noe som igjen kan påvirke konsentrasjon og nattesøvn.

– I yoga gjør du bevegelser med kroppen hvor du spenner og slapper av i tillegg til at pusten er med hele veien. Det er godt for nervesystemet og du slapper av på en helt annen måte når du legger deg i hvilestilling etter å ha utført yogaøvelser, sier Hagen.

Les også: Hett, svett og trendy

Bra for alle?

Men fungerer yoga like bra for alle? Hagen forklarer at grunnen til at hun mener at yoga bør være en del av skolehverdagen er fordi skolen når alle.

– Da vil yoga kunne ha betydning for folkehelsen. Det er jo ikke sikkert at det å praktisere yoga passer for alle, men jeg mener at man bør få prøve det før man tar et valg, sier Hagen.

Hun mener at yoga godt kan være en del av gymfaget tidlig i skolen. Yoga i barneskolen bør ha et lekpreg. Senere kan yoga være et valgfag for de elevene som ønsker å gå videre og fordype seg mer i det.

Trude Ustaheim påpeker også at læringsmetodene i skolen i all hovedsak passer godt for de som lærer auditivt eller visuelt.

– Men så har du elevene som lærer taktilt eller gjennom egen utførelse, sier Ustaheim. De mister konsentrasjonen fordi læringsmetodene ikke treffer. Hun opplever i tillegg at noe av det fine med å få yoga inn i skolen er at det også treffer de som kanskje har aller mest nytte av det, men som ikke ville kommet borti det ellers.

Les også: Lene (49) oppdro to sønner i rus

Mer fra Dagsavisen