Nyheter

Elevbedrifter skaper gründere

Framtidas arbeidsliv: Når Røyken snart blir del av stor-Asker åpner en større verden seg for mange unge. Kanskje en ny lokal «app» kan booste trivselen?

1 av 2

Onsdag var over 80 elever fra hele fylket samlet til finale i Innovation Camp. Det er en idékonkurranse for 9. trinn som arrangeres for 14. gang av Ungt Entreprenørskap Buskerud. Både Galterud skole i Drammen og Røyken ungdomsskole kunne juble for premiesjekker for henholdsvis beste elevbedrift og mest innovative idé. Mens Galterudelevene var blant flere som deltok i kategorien «grønt og genialt», hadde elevbedriften fra Røyken tenkt ut et tilbud til ungdommer i den kommende storkommunen de blir del av 1. januar 2020. «Wassup» er en app med sosiale aktiviteter som skal knytte bånd og bidra til å redusere ensomhet blant unge, og allerede i idéarbeidet har leder Mia Gram Olsen og hennes lag involvert kommune og fylkeskommune, forteller Mari Viko i Ungt Entreprenørskap Buskerud til Dagsavisen Fremtiden.

– Også tidligere år har det vært gode ideer, men i år syntes vi å se at elevene er kommet lenger i utviklingen av ideene de stiller med. Flere har samarbeidet med lokale bedrifter og tenkt lenger i retning av å realisere. Wassup som vant hovedpremien var et eksempel på det, og de ville også jobbe med appen videre, sier Viko.

Hun har ledet campen i tre år, og registrerer også forbruk og klimavennlighet ligger som en naturlig undertanke hos stadig flere elever: de tenker grønt.

Hvordan det går med ideene fra elevbedrifter på lengre sikt?

– Jeg har ikke noe eksempel på at en elev tar med ideen fra ungdomsskolen og får den gjennomført direkte. Men vi har opplevd flere ganger at ideer som ses som visjonære og helt «framtid», noen år senere plutselig «er» der.

Vi ser også igjen ungdommer som har deltatt her senere, da som gründere. De trenes i å tenke innovativt, og det har en effekt at de som har lyst, får verktøyene og er med på å skape noe, sier Viko.

Nesten 1800 elever deltatt i de innledende skolerundene.