Nyheter

«Det er noe jeg både hører og ser. Det er ikke lett å snakke om.»

Nasim Rizvi ser fremdeles at unge tvinges til å gifte seg mot sin vilje – også i hjembyen Drammen.

– Mange tenker at det ikke skjer lenger, men det gjør jo det, sier Nasim Rizvi, styremedlem i Buskerud Innvandrerråd.

Søndag arrangerer Buskerud Innvandrerråd konferanse på Scandic Ambassadeur hotell på Strømsø. Konferansen har fått tittelen «Tvangsekteskap og sosial kontroll – la oss snakke om det».

597 henvendelser

– Når man tenker tvangsekteskap, tenker man kanskje at noen blir fysisk tvunget med vold og bortført, men det er også de arrangerte ekteskapene hvor ungdom blir presset inn i ekteskap hvor de egentlig ikke vil inn. Det er mange slike tilfeller, sier Rizvi til Dagsavisen Fremtiden.

Det statlige Kompetanseteamet mot tvangsekteskap og kjønnslemlestelse mottok i fjor 597 henvendelser. Fire av ti av disse sakene gjaldt unge under 18 år, og de fleste gjeldt personer med opprinnelse fra Pakistan, Irak, Afghanistan, Somalia og Syria, ifølge Aftenposten.

– Forstår ikke barna

Rizvi, som selv har pakistansk bakgrunn, mener foreldre som utøver denne typen tvang som regel ikke er klar over hva de gjør.

– De forstår ikke behovene til barna sine, de forstår ikke den tida barna lever i og barna klarer heller ikke snakke med foreldrene sine. Dialogen mangler. Der barn og foreldre snakker sammen, kan man forebygge dette, sier hun, og understreker at formålet med konferansen ikke er å rette pekefingeren mot foreldre, men å legge til rette for nettopp denne typen dialog.

Rizvi er personlig ikke ukjent med denne typen praksis og har sett flere tilfeller av ufrivillige ekteskap i hjembyen Drammen.

– Det er noe jeg både hører og ser. Det er ikke lett å snakke om. Det er så skjult, sier hun.

Personlig ønsker hun ikke å peke på hvilke miljøer dette foregår i.

– Det er fordi vi ønsker å føre en dialog. Vi ønsker ikke å henge ut miljøer, sier hun.

Tar opp barnefengsler

Tvangsekteskap er ikke den eneste tingen som står på agendaen på søndagens konferanse. Negativ sosial kontroll er et annet viktig tema som skal tas opp. Lærer Asad Qasim bor i Drammen, men kommer opprinnelig fra Somalia. Han kommer til konferansen for å snakke om negativ sosial kontroll, og et av temaene han ønsker å ta opp, er norske barn med somalisk bakgrunn som sendes til koranskoler i Somalia på såkalt «kulturrehabilitering». Noen av disse såkalte skolene, har i praksis vist seg å være rene torturanstalter.

– Mange av somalierne jeg har snakket med om dette, er enig i at det som har kommet fram i mediene stemmer, men de sier «det er en av ti,», sier Qasim, som forteller videre at flere av dem han har snakket med sier at de vet om barn som har hatt nytte av disse oppholdene.

Selv er han sterkt kritisk til at foreldre velger å sende barna sine til det krigsherjede landet de selv flyktet fra.

– At barna skal sendes tilbake til land foreldrene flyktet fra, er urettferdig. De fleste barna kan veldig lite av det somaliske språket, de kan først og fremst norsk. Så skal de sendes til et land hvor de aldri har vært ... Det er helt tragisk, sier han.

Tror endring tar lang tid

For mange i Norge er tvangsekteskap, men også arrangerte ekteskap som ikke er inngått under tvang, noe fremmed. Nasim Rizvi har pakistansk bakgrunn, men har levd det meste av sitt liv i Norge.

– Jeg forstår dem som går inn i arrangerte ekteskap og jeg forstår også den andre siden som tenker «hvordan er det mulig?». Det vi må huske er at innvandringen i Norge er ikke så gammel – i alle fall ikke den innvandringen hvor kulturforskjellene er så store. Forskjellene er enorme og man har veldig forskjellige tanker om hvordan man bør leve livet, sier hun.

Større endringer vil først komme med nye generasjoner, mener Rizvi.

– Å akseptere noe som er helt fjernt fra den kulturen de kommer fra – det går ikke, men vi barna har en forståelse for at det trengs en endring, konstaterer hun.

At mange foreldre ønsker at barna gifter seg med noen med den samme kulturelle eller religiøse bakgrunnen, har hun for øvrig forståelse for.

– Jeg ønsker at mine barn skal gifte seg med muslimer. Men det er mulig å si det og å være integrert. Det er mine ønsker. Man må ikke stå på ski og spise brunost for å være integrert. Samtidig bør barn få friheten til å gifte seg med hvem de vil. Å gi barna sine valg, er integrering.

Nyeste fra Dagsavisen.no: