Nyheter

Snur om Marienlyst

1. oktober var Yousuf Gilanis (V) permisjon slutt. Første dag tilbake i varaordførerstolen tar han standpunkt i strid med samarbeidsavtalen med H, Frp og KrF.

Bilde 1 av 2

Lørdag takket han partifeller, venner og ukjente for omtanke og oppfordringer om å gå tilbake til tillitsvervene, og høstet både positive og negative reaksjoner på sin tilbakekomst. Samtidig brettet han opp ermene politisk, og etter måneder utenfor debatten tar han «en Wessel-Berg» og vender partiets standpunkt i Marienlystutbyggingen ryggen.

En mulighet

– Alt første gang dette var oppe var jeg sterkt i tvil om vi burde støtte det. Med Ulla Nordgarden som gruppeleder valgte vi å gå inn for Høyres forslag om en utredning, det lå ingen forpliktelse i at det ville ende med utbygging. I den videre prosessen var deler av gruppa uenige i at det burde bygges, men vi ble enige om å ta inn i programmet at vi så det som en mulighet. I valgkampen 2015 så vi at det var sterke motsetninger, og som det eneste partiet tegnet vi ut forslag vi kunne leve med, sier Gilani. I Venstres program står det at partiet vil utvikle Marienlyst til et område for multihall, boliger, frivillighet, næring og fysisk aktivitet, med premiss om at alt på bakkeplan skal være næringslokaler og offentlig tilgjengelig lokaler. Skissene til utbygger Marienlyst Utvikling som ble lagt fram tidligere i år tok delvis inn Venstres ideer, men Gilani opplever nå en sterkt tiltakende motstand blant folk.

– Som Høyre med BB2

– Vi har en ombudsrolle, og er pragmatikere. Et så stort engasjement fra en stor del av befolkningen, må veie tungt, sier han, og understreker at dette så langt kun er hans syn.

LES OGSÅ: Åpen skittentøyvask i Venstre

– Dette er ikke klarert med Venstre. Men når det skal opp i gruppa og styret til partiet, vil min klare anbefaling være at vi realitetsorienterer oss, slik Høyre gjorde når det gjaldt Buskerudbypakke 2. Det er greit å ta en ekstra runde. Slik det har utviklet seg, mener jeg det nå er riktigere å oppgradere anlegget, enn å bygge blokker.

– Hvor skal pengene til en slik oppgradering komme fra? Kan du tenke deg å støtte Aps tidligere forslag om å utvikle andre eiendommer?

– Kommunen har eiendommer som ligger sentralt, og som man kan vurdere å selge eller utvikle med private aktører. Men jeg er sikker på at vi kan få til gode løsninger også uten en ny hall. Å bygge for tusenvis av tilskuere som kommer to ganger i året – da vil jeg heller gi innbyggerne i byen gode tjenester, og utvikle området rundt byaksen fra kirken og torgene videre til Bikkjestykket. I 2020 er vi også en ny og større kommune, og da er disse sentrumsnære områdene enda mer verdt.

Ingen partipisk

Gilani har også betenkninger rundt selve prosessen.

– Nordgarden beklaget som den eneste i et folkemøte at Venstre gikk med på hemmeligholdet av avtalen. Var det nok, eller burde dere gjort enda mer for å stanse en prosess som kom skjevt ut?

– Ja, prosessen skulle vært åpen fra dag én. Vi skal være transparente, og denne type kontraktsinngåelser skal kunne protokollføres, sier Gilani og legger til: – Vi har heller ingen partipisk, i motsetning til flere andre partier.

Frontfigurene i Lenge leve Marienlyst ble gjort kjent med Gilanis nye standpunkt lørdag.

– Vi gleder oss over dette, og håper Høyre tar signalene. Gruppeleder Tove Paule bør se at dette er en sak der representantene kan ha stort lokalt engasjement og derfor bør få stemme etter egen overbevisning, sier Thomas Krekling.

Nyeste fra Dagsavisen.no: