Nyheter

Hellig festival

Religiøse og etniske skillelinjer viskes ut når gudshusene i Drammen møtes på tvers for å lage musikkfestival.

For sjuende gang blir Drammen Sacred arrangert. Festivalen åpner offisielt i dag, med en vandring over Ypsilonbrua, etterfulgt av konsert med Rohini Sajpal og Jon Balke.

Deres musikalske samarbeid er et eksempel på det som er festivalens røde tråd – musikk fra ulike steder forenes om en festival.

– Mye til felles

Styreleder i Drammen Sacred og sogneprest i Fjell kirke, Ivar Flaten, forteller at en av visjonene til festivalen er å få fram det drammensere fra forskjellige tradisjoner har til felles.

– Vi er så privilegert å ha mennesker fra utrolig mange forskjellige trossamfunn og tradisjoner i Drammen. Visjonen er å få fram hva vi alle har til felles, sier Flaten.

Han tror religion ofte skaper skillelinjer, og at det er viktig å erfare hva man har til felles.

– Religion er en viktig del av livet, men enda viktigere er hva man som menneske har til felles. Alle kan være skeptiske til det som er fremmed. Vi vil skape en erfaring av at det som er fremmed ikke er farlig, sier han.

Trossamfunnene bidrar

I morgen arrangeres det som trekkes fram som et av de store høydepunktene – «Salmer fra alle kanter – sang og musikk fra grenseløse Drammen». Blant dem som skal opptre der, er en sanggruppe sammensatt av medlemmer i det eritreisk-ortodokse trossamfunnet i Drammen, som møtes ukentlig i Fjell kirke. Mebrahtom Abraha og Samuel Tesfay er to av omtrent 20 stykker som er med i sanggruppen.

– Når vi møtes pleier vi å synge en sang om Gud og en om Maria, i tillegg til en sang om den aktuelle dagen, forteller Tesfay.

– Vi gleder oss veldig til å opptre, og til å møte mange fra andre steder og med forskjellige religioner, sier Abraha.

Reiser – Journeys

Hver Drammen Sacred-festival har et gjennomgående tema. I år er det «journeys» – som på norsk betyr reiser. På spørsmål om hvorfor, svarer Ivar Flaten at det er sammensatt.

– Det siste året har vært preget av flyktningkrisen. Det er jo en påtvunget, fysisk reise. Samtidig kan vi se på livet som en reise. Vi flytter på oss, og utvikler oss som mennesker. Poenget er at vi tar med oss tradisjonene våre, sier han.