Nyheter

For mye trafikkstøy allerede

DRAMMEN: Bråket fra Bjørnstjerne Bjørnsons gate ­overstiger støygrensene med god margin. Og det før utbyggingen til firefeltsvei.

I løpet av den siste uka har alle beboere langs Bjørnstjerne Bjørnsons gate på Strømsø fått et infoskriv fra Statens vegvesen og Buskerud fylkeskommune. I forkant av anleggsarbeidene i gata må nemlig en hel rekke boliger og uteplasser støyisoleres. Men dette skyldes ikke at det er forventet økt trafikk langs denne veien, støyen er allerede så høy at tiltak er påkrevet.

Støyende gate

- Ifølge siste forskrift skal man isolere mot støy innendørs når nivået i oppholdsrom overstiger 30 desibel. Det samme gjelder uteplasser der nivået stiger over 55 desibel. I denne gata overstiges disse grensene per i dag med god margin. På fasaden til Skistadbygget har man for eksempel målt fra 37 til 69 desibel, forteller Kjersti Eide, byggeleder støy i Vegvesenet.

Hun jobber for tida med å ferdigstille konkurransegrunnlaget for støytiltakene, før de oversendes entreprenørene.

- Vi regner med at mer blir klart etter de planlagte informasjonsmøtene med beboerne langs Bjørnstjerne Bjørnsons gate og i Skistadbygget. Forskjellige boliger krever forskjellige typer tiltak, så innspill fra beboerne kan bety økte eller minskede kostnader. En konsulent har vært inne i de fem forskjellige leilighetstypene i Skistadbygget, men har ikke vært i hver enkelt leilighet ennå, sier Eide.

Hun håper støyisoleringen kan ta til utpå vårparten, og mener arbeidet vil ta omtrent halvannet år.

Usikker startdato

- Selve veistrekningen, fra Jernbanegata til Telthusgata, håper vi står klar med fire felt i 2017. Men dette avhenger av mye, blant annet at vi får inn ressursene som behøves. Dette med støyskjermingen går dog helt uavhengig av prosjektet for øvrig. Det er et eget anbud, siden det krever annen kompetanse. Dessuten er det jo en eksisterende støysituasjon der i dag, forklarer Tore Braaten, som er prosjektleder for vei­utbyggingen.

Hans kollega, prosjekteringsansvarlig Tore Gomo, påpeker at det fortsatt er noe usikkert når veiutbyggingen kan starte.

- Vi har sikret oss det meste av eiendom som kreves for utvidelsene av veien, og her var det stort sett kommunen selv som var grunneier. I tillegg vil vi bruke deler av det gamle jernbanesporet som gikk parallelt med veien, men fortsatt gjenstår det noen forhandlinger med noen ganske få private eiere også.

pernille.vestengen@dagsavisen.no