Nyheter

Gudstjeneste for alle

DRAMMEN: Muslimer, kristne og humanetikere møtes hvert år til julegudstjeneste i Fjell kirke i Drammen. Samhold og medvirkning går foran alt annet.

Fjell kirke utenfor Drammen ble i går fylt av elever fra Fjell skole til årets julegudstjeneste. Ikke så uvanlig siden det nærmer seg jul, men i Fjell kirke har det vært en årelang tradisjon for at alle, uansett religion, møtes i den norske kirken før jul. Muslimer, kristne og humanetikere side ved side.

Det er ikke så vanskelig å få til en juleavslutning i en norsk kirke om man bare tar litt hensyn og viser forståelse, mener lærer Unni Helland ved Fjell skole.

- Jeg synes det er så viktig å synliggjøre forskjellene blant oss. Det er måten man kan rydde opp i og ufarliggjøre ulikheter på, sier hun og fortsetter:

- På Fjell skole er vi flinke til å gi informasjon fra første dag barn kommer til oss, uavhengig av om man har norsk eller utenlandsk bakgrunn. Der gir vi også informasjon om julegudstjenestene vi arrangerer, slik at alle skal vite hva de går til, sier Helland.

- Hjelper til å forstå

Debatten har rast i flere år om hvorvidt skolene skal kutte ut de tradisjonsrike julegudstjenestene. Muslimer som ikke føler seg hjemme i en norsk kirke, julesanger som ikke er i tråd med deres religion - for mange av barna er ikke julen annet enn ferietid, uten tradisjoner og religiøst innhold.

Presten ved Fjell kirke, Ivar Flaten, sier det kun er få justeringer som må til for at alle skal kunne ha glede av den norske kirken i juleforberedelsene.

- Vi er ganske uformelle og har lave skuldre i Fjell kirke, selv om vi tar budskapet alvorlig. I denne gudstjenesten er vi veldig opptatt av elevmedvirkning og elevenes opplevelse av julegudstjenesten.

- Hva er det du gjør som er annerledes i forhold til en helt vanlig gudstjeneste?

- Jeg synes det er viktig å sørge for at elevene føler seg velkomne i kirken. Det betyr at jeg også, i stedet for bare å starte med en bønn eller en sang, forteller litt om innholdet i det som skjer. Skolegudstjenestene er utviklet gjennom mange år sammen med lærere og elever på Fjell skole. Klassene deltar med lesning, sang og dramatiseringer, og gudstjenesten er forenklet i forhold til en vanlig gudstjeneste. Veldig ofte kan muslimer og kristne kjenne seg igjen i budskapet, selv om enkelte navn og tolkninger er litt forskjellige. Jeg tror det hjelper oss til å forstå hverandres ståsted, sier Flaten.

- Skal ikke frelse noen

Som engasjert lærer på Fjell, er Unni Helland overbevist om at det er viktigere å strekke hendene ut til hverandre enn å legge ned tradisjoner for ikke å tråkke noen på tærne. Selv er hun humanetiker og koste seg stort under årets julegudstjeneste.

- Som alle andre har jeg mitt eget livssyn, og jeg er human-etiker. Samtidig har jeg hatt så enormt mye glede av Fjell kirke og brenner virkelig for at barna på Fjell skal få oppleve det samme som jeg har gjort. Da må vi sette sterkt fokus på samhold og medvirkning framfor å stå nøytrale på sidelinjen.

- Så dere prøver ikke å overbevise noen om at kristendommen er å foretrekke i jula?

- Nei, absolutt ikke. Vi skal ikke ha med oss folk inn i kirken for å få dem til å bli kristne, på lik linje med at vi ikke har lyst til å delta i id-markeringer for å gjøre kristne til muslimer. For meg er det viktigste at barn har med seg så mange gode og forskjellige opplevelser fra alle hold i samfunnet, slik at de blir godt rustet til å ta de riktige valgene for seg selv når de kommer dit, sier Helland.

Bydelen som ligger noen få minutter unna sentrum av Drammen, har en merkbart annerledes måte å forholde seg til andre nasjonaliteter på enn resten av Drammen.

Etter 30 år med et stort og flerkulturelt samfunn virker det som om de forholder seg litt lettere til andre kulturer enn hva som er gjengs i resten av byen. Det bekrefter både prest Ivar Flaten og lærer Unni Helland.

Nordmenn er minoritet

- Du må huske på at det er nordmenn og kristne som er minioritet på Fjell. Langt over halvparten av alle som bor her er muslimer. Derfor er det viktig at vi gir hverandre muligheten til å bli kjent med hvordan vi lever livene våre. Jeg har aldri villet gi opp akkurat det, sier Helland.

- Jeg er helt enig med Unni, og jeg vil gjerne tilføye at vi alle sammen, uansett hvor man bor eller har opprinnelse fra, må ta hensyn til sammensetningen av mennesker i samfunnet vårt. Derfor er jeg så glad for at vi kan bruke kirken til julegudstjeneste for skolen og at innbyggerne på Fjell har sett og forstått at dette er et møtested for alle, sier Flaten.

Historisk tid

- Men samtidig er du jo prest og skal forkynne det du tror på?

- Jeg er prest og formidler evangeliet så godt jeg kan. Når vi har skolegudstjeneste og vet at en stor del av elevene ikke er kristne, tar jeg naturligvis hensyn til det. Nå er vi inne i ei historisk tid der vi må ta hensyn til at befolkningen forandrer seg. Derfor er det også viktig for meg at vi har en skolegudstjeneste som er tilpasset dem som kommer til oss, sier Flåten.

Selv om Helland fronter julegudstjenestene på Fjell som «nybrottsarbeid», er hun fullt klar over at ikke alle vil møte opp til julegudstjeneste - uansett hvor godt organisert og hensynsfullt det er.

- Det er ekstra viktig å holde ved tradisjoner i et miljø som er så differensiert med tanke på livssyn. Derfor må vi holde på tradisjonene og kjempe for dem, samtidig som vi selvfølgelig skal ha et godt alternativ på skolen - for de som ikke vil eller kan, sier Helland til Dagsavisen.

ronny.johnsen@dagsavisen.no