Store trær får bedre vern i Drammen

Thorbjørn Faber Geirbo i Drammen MDG er strålende fornøyd over at han har fått gjennomslag for bedre vern av Drammens trær.

I vedtaket Geirbo har foreslått og fått gjennomslag for i et enstemmig bystyre heter det: «I byggesonen skal større trær søkes bevart. Større trær defineres som trær med stammeomkrets over 100 cm, målt 1 meter over terreng».

– Dette er en seier for naturmangfold og bytrær, konstaterer Geirbo.

Han understreker at MDGs gjennomslag i denne saken kommer av partiets budsjettsamarbeid med Høyre.

– Vi har bedt om at man skal ha fokus på å bevare store trær. Slik det er nå, ser det ut til å være skrint med registreringen av trær i Drammen, sier Geirbo, som understreker at det vil bli fart på denne registreringen nå – slik at man vet hvilke trær det er viktig å bevare i byen.

Han nevner Strømsø gravlund som eksempel på et sted hvor det i dag ikke er registrert bevaringsverdige trær, og viser til at man i Oslo har kommet betraktelig lenger når det gjelder registreringen av slike trær.

– I dag kan man felle trær med mindre det er naturverdier knyttet til treet. Nå skal det bli motsatt, slik at du må ha en god grunn for å felle store trær, sier Geirbo.

– Hva vil være en god nok grunn da?

– Når man for eksempel bygger nytt kollektivknutepunkt på Bragernes torg, er det forståelig at man må grave opp noe. Men utsikt er i utgangspunktet ikke god nok grunn.