Sp-nei til lukket møte om Vikens hovedsete

Senterpartiet raser over at vedtaket om nytt hovedkontor i Viken er merket «lukket møte» og «unntatt offentlighet» i sakslista.

 

– Vi har påpekt overfor prosjektrådmann i Viken Harald Horne at en sak som i så stor grad vil påvirke innbyggerne ikke kan behandles bak lukkede dører. Vi ser heller ingen årsak til ikke å offentliggjøre saksdokumentene, sier Olav Skinnes (Sp), fylkesvaraordfører i Buskerud og medlem av Fellesnemnda for Viken fylkeskommune.

Ingen god grunn

I en pressemelding fra Sp-s fylkeslag i Buskerud onsdag, understrekes det at partiet mener det er helt uholdbart at en sak med så stor betydning for fylkeskommunens økonomi – og derigjennom tjenestetilbudet – skal hemmeligholdes på denne måten.

De viser til at saken ikke er underlagt taushetsplikt, og er skjønnsmessig unntatt offentlighet. I så fall kreves det at tungtveiende offentlige hensyn tilsier lukking, og det mener Sp ikke foreligger.

– Da får man i tilfelle bare unnta enkelte elementer av sakspapirene fra offentlighet, kommenterer Skinnes.

Han forsikrer om at Sp vil gjøre sitt syn kjent ved møtestart torsdag, siden det bare er et flertall i Fellesnemnda som faktisk kan avgjøre slike saker.

Må unnta noe

– Hovedprosjektleder Horne har sendt ut saken unntatt offentlighet, fordi vår forhandlingsløsning ligger inne i dette materialet. Hvis forslaget avvises har vi røpet hele vår forhandlingsposisjon, og det vil bare kunne komme den vi skal kjøpe eiendom av til gode, forklarer leder i Fellesnemnda og fylkesordfører i Akershus Anette Solli (H).

Hun har dog forståelse for hensynet til sakens betydning – og mener absolutt dette må diskuteres under møtet. Det vil si; hvis dette lar seg gjennomføre uten at debatten kommer inn på de økonomiske aspektene av saken.

– Men jeg tror uansett at enkelte partier av saken må unntas offentlighet, så vi ikke røper vår betalingsvilje. Vi ønsker ikke at eiendomskjøpet skal koste mer av skattebetalernes penger enn det faktisk behøver å gjøre.

Solli påpeker at lokaliseringsdebatten opptil nå er gjennomført i full åpenhet, til og med møtet i mai – da man bestemte seg for å gå videre med tre mulige lokaliseringer. To i Sandvika og en på Lysaker.

– Summen av ønskene gikk ut på at hovedkontoret måtte legges til et kollektivknutepunkt vest i Akershus – og nær Oslo. Det er de fremforhandlede utkastene vedrørende disse alternativene vi nå skal ta stilling til, forklarer nemndleder Solli.

NRK: – Innstiller på Sandvika

Onsdag ettermiddag melder NRK til tross for rådmannens ønske om unntatt offentlighet at de har fått kjennskap til innstillingen fra flere kilder. Ifølge NRK har Vikens prosjektledelse konkludert med at Leif Tronstads plass, ett minutts gange fra Sandvika buss- og togstasjon, er beste alternativ.