Lagdommere satte jury til side i anke

Korrupsjons-komplekset: Juryen sa seg enig med tingretten, og fant 48-åringen skyldig. Da gikk fagdommerne på gangen.

Det ble torsdag bråstans i ankesaken mot en 48-åring som Drammen tingrett hadde funnet skyldig i grov korrupsjon ved å betale 93.000 kroner til en korrupsjonsdømt kvinnelig byggesaksbehandler i Drammen kommune, og dømt til åtte måneders fengsel, skriver dt.no. Da lagjuryen hadde kjent mannen skyldig, satte lagmann Eirik Akerlie og to andre fagdommere nemlig kjennelsen til side.

– Det betyr at saken berammes på nytt, og da gå for en stor meddomsrett, sier aktor Hans Lyder Haare til Dagsavisen Fremtiden. Han vil ikke kalle det dramatisk, men sier det skjer veldig sjelden at en jurys skyldig-kjennelse overstyres.

– Ja, det tror jeg vi trygt kan si, sier Haare, som aldri har opp opplevd det før, sin lange fartstid til tross.

– Hva tror du er grunnen til at det skjedde?

– De begrunner det ikke – så når en fagdommer setter en kjennelse til side, får vi bare beskjed om det. Jeg vil ikke spekulere i hva som kan ligge bak, sier Haare.

– Det ser ut til at lagretten er uenig med tingretten nærmest systematisk. Er det et nederlag for politiet i denne saken?

– Nå fikk jeg jo medhold, juryen var enige med tingretten.

Sagt på en annen måte, tingrettens konklusjoner er ikke bekreftet av lagretten i de sakene som er anket så langt?

– Vi opererer ikke med seire og nederlag, det er begreper vi ikke bruke. Man går i retten fordi man mener man har tilstrekkelig bevis. Mener retten noe annet, enten det er tingrett eller lagrett, må man akseptere det. Man må ha et litt avslappet og profesjonelt forhold til det om man skal drive med dette.

Men både din etat og Drammen kommune, man kan kanskje si drammenssamfunnet, har brukt betydelige ressurser på sakskomplekset?

– Ting ville vært ganske annerledes å svare på om vi fikk en begrunnelse, som man altså vil få fra når ordningen endres fra nyttår av. Det tror jeg påtalemyndigheten er glad for, sier Haare.

Siden saken må berammes på nytt, er det helt i det blå når den vil komme opp igjen til ny behandling. Da kan det imidlertid være at den går uten Hans Lyder Haare (68).

– Om vårfornemmelsen kommer før saken er oppe igjen, får vi se. Jeg går i mitt sekstiniende år, sier den erfarne politiadvokaten.

Heller ikke 48-åringens forsvarer Svein Duesund har opplevd det som utspilte seg i retten torsdag før, og oppfatter det ikke som noe minus for de kommende anke sakene.

– Det viser bare hvilken lapskaus dette er. Han burde blitt frifunnet av juryen, men lagdommerne var veldig klare. De skjønte at han var uskyldig, sier Duesund, som mener rettsbelæringen indikerte at hans klint ikke skulle kjennes skyldig.

Også saksbehandleren har anket dommen fra Drammen tingrett.