Kan bli kulturkommune #1

Drammen kniver om utmerkelse på Arendalsuka.

Drammen kommune er valgt som en av tre finalister til å bli Norges kulturkommune i 2019. Norsk kulturforum (NOKU) Buskerud var de som fremmet kommunes kandidatur, og søknaden legger blant annet vekt på kommunens arbeid med et stort kulturelt mangfold og bredde i kulturtilbudene, politisk forankret i bystyret.

Kultur fremheves  som brobygger i et flerkulturelt samfunn i Drammen, der alle innbyggere skal ha mulighet til å delta.

Drammen kommune ble i vinter kåret til Årets kulturkommune i Buskerud på bakgrunn av en godt forankret og helhetlig kulturstrategi.  NOKU Buskerud skriver i sin begrunnelse at kulturens betydning for enkeltindivider og byutvikling er vektlagt. Samspill og samarbeid med frivillig sektor og andre kulturaktører blir også et viktig utgangspunkt og mulighetsrom for å bygge Nye Drammen som en større kommune, med aktive og gode lokalsamfunn.

Høyres ordførerkandidat Fredrik Haaning er begeistret over nominasjonen:

- Gratulerer til alle flinke folk som jobber med kultur i Drammen. takk til alle amatører, profesjonelle, Ansatte i kommunens kulturavdleling, interkultur, Drammen Scener, næringslivet som støtter kulturarbeidet og alle andre som hver dag gjør en innsats for et rikere kulturliv i byen vår. Dette er velfortjent! skriver han til Dagsavisen Fremtiden.

Vinneren kåres på et arrangement under Arendalsuka mandag 12. august.

I 2007 kom Drammen til finalen i samme kåring, men ble slått av Kristiansand.