Virksomhetsleder for vei, park og idrett i Drammen kommune Sten Petter Aamodt. FOTO: BIRGITTE SIMENSEN BERG

Hvem som helst kan leie

Vil du lage byfest? Har du et enkeltmannsforetak, stiller ingen spørsmål om du har råd til å betale for moroa - og parkleie er gratis. Nå endres reglene.

asdasdasdasdasdas

Etter Dagsavisen Fremtidens avsløring av strid rundt en rekke uoppgjorte regninger etter festivalen Sommerbris 2014 på Holmennokken, ba Ulf Erik Knudsen (Frp) rådmannen om en orientering i saken. I dag får komiteen for kultur, idrett og byliv svarene på sitt bord. For hvem er det egentlig som vurderer om en arrangør er egnet til å gjennomføre en stor fest?

 

Lav terskel

Knudsen har spurt om hvordan kommunen vurderer søkere med hensyn til økonomi og gjennomføringsevne.

- Det er veldig greit. Vi har hatt et uteromsprosjekt, der det er lagt opp til at terskelen skal være lav for å få låne arealer. Et organisasjonsnummer på den som signerer leieavtalen er eneste kriterium, noe vanskeligere skal det ikke være å få til en tilstelning i byen, sier virksomhetsleder for Vei, natur og idrett, Sten Petter Aamodt. Noen sjekk av vandel eller økonomi foretas ikke før mat og drikke er inne i bildet, bekrefter flere avdelingsledere overfor Dagsavisen Fremtiden. Før det kan man også ha fått ja til å stenge gater og gjennomfartsårer.

 

Egen risiko

- Jeg forholder meg til at kommunen har godkjent å leie ut, sier avdelingsleder for vei i Drammen kommune, Per Olav Horne. Han stenger gater 800 ganger i året, og ser ikke dette som annerledes.

- Kan ikke ja til en ukes omkjøring gi inntrykk av at kommunen går god for arrangøren, sett med andre aktørers øyne?

- Nei. Dersom jeg setter opp noe i Drammens Teater, går jo ikke de dermed god for det jeg gjør? Den som tar risikoen er jeg, sier Horne.

Mens det hittil ikke har vært praksis å ta betalt for parkbruk, ble det i forrige bystyremøte vedtatt et prisregulativ som fra nyttår skal gjelde for riggplasser ved veiarbeid, og bruk av kommunale grøntområder. Da vil et kommersielt arrangement koste 2.200 kroner å holde.

- Ikke veldig fornøyd

I svaret til Knudsen skriver rådmannen at «Privatpersoner får normalt ikke leie av hensyn til skader og eventuelt oppgjør for dette. Kravet som stilles er at det er en forening, lag eller organisasjon med et organisasjonsnummer.» I praksis gis dette såframt en person har et enkeltmannsforetak. Da Øystein Remøy søkte om å lage Sommerbris-festival i 2014 var det i samarbeid med Drammenselvas venner, en forening Drammen kommune hadde erfaring med fra tidligere samarbeid. Skjenkebevilling var det Klubbteateret ved Engene 12 Drift som søkte, og dermed var det deres økonomi og vandel som ble vurdert. Som Dagsavisen Fremtiden har skrevet er partene nå uenige om oppgjøret for drikkesalget på Holmennokken. For 2015 har Remøy søkt og fått tilsagn for sitt enkeltmannsforetak, uten navngitte partnere. Det er så langt ikke søkt eller gitt skjenke- eller serveringsbevilling til arrangementet som skal holdes 11.-14. juni neste år.

- Vi tar bare stilling til arrangementet, og gjør ingen forskjell på hvem som søker, sier Aamodt om tilsagnet som er gitt.

Knudsen spør også om det gjøres noen vurdering av hvordan useriøse aktører kan påvirke Drammens omdømme. Det får han ikke svar på i brevet. Aamodt mener det ikke er opp til administrasjonen.

- Vi har en arrangementskalender, og alle som søker kan vite hva annet som foregår samtidig. Vi ønsker aktivitet, og leier ut så lenge det er ledig. Også i økonomiplanen for 2015-18 bes vi som virksomhet å sørge for aktivitet i byen, sier Aamodt.

- Etter oppslagene om festivalen Sommerbris 2014, vil dere gå gjennom tilsagnet på nytt?

- Helt generelt kan jeg si at reservasjon av et areal vil opphøre, dersom vedkommende ikke får bevilling eller tillatelse til å arrangere av politiet. Det er satt som en forutsetning at det godkjennes, sier Aamodt.

- Jeg er ikke veldig fornøyd med svaret, sa Ulf Erik Knudsen til Dagsavisen Fremtiden i går ettermiddag. Han ville diskutere eventuelle videre skritt med sin partigruppe før dagens møte.