Tone Sinding Steinsvik i Blaafarveværket fikk for bare noen uker siden en nasjonal pris for Årets museum. Nå hedres hun også personlig. Her på lørdagens sesongåpning på Modum.

Får EU-prestisjepris

Først ble hennes hjertebarn hedret med utmerkelsen Årets museum. Tirsdag ble det kjent av direktør Tone Sinding Steinsvik får enda en pris i jubileumsåret for Blaafarveværket.

Blafarveværkets mangeårige direktør Tone Sinding Steinsvik er en av 29 som tildeles EUs Kulturminnepris/Europa Nostra Awards, den høyeste utmerkelse innen sitt felt i Europa. Det ble kunngjort tirsdag av Europakommisjonen og Europa Nostra, det ledende europeiske nettverk innenfor kulturminnebevaring. Prisvinnerne fra til sammen 17 land har fått annerkjennelse for sin imponerende innsats innenfor bevaring, forskning, ekstraordinær innsats og utdanning, læring og bevisstgjøring. Som et bidrag til det europeiske kulturminneåret, har årets priser spesielt vektlagt den europeiske dimensjon blant de utvalgte prisvinnerne. Vinnerne vil bli hedret med en spesiell seremoni i Berlin 22. juni, i forbindelse med det første toppmøtet som finner sted knyttet til europeiske kulturminnebevaring. Seremonien ledes av Tibor Navracsics og Maestro Plácido Domingo.

«Jeg gratulerer hjerteligst årets «kulturminne-mestere» som har blitt kåret til vinnere av EUs Kulturminnepris/Europa Nostra Awards. Vi er dypt imponert over deres ekstraordinære egenskaper, kreativitet, engasjement og sjenerøsitet som så mange profesjonelle, frivillige og støttespillere innenfor kulturminnefeltet viser over hele Europa. Det fortjener heder og videre støtte. Våre prisvinnere er levende bevis på at vår felles kulturarv langt fra bare er et minne om vår fortid, men også en nøkkel til å forstå vår samtid og en ressurs for vår fremtid. Vi må derfor anvende Det europeiske kulturminneåret til å understreke verdiene som ligger i vår felles kulturarv for Europas fremtid» fastslår Plácido Domingo, den verdenskjente operasangeren og president i Europa Nostra.

Alle inviteres nå til å stemme via internett på en publikumspris, og fremme sin støtte til de utvalgte prisvinnerne fra sitt eget eller andres land. Vinnerne er valgt av uavhengige juryer, bestående av eksperter innenfor sine respektive fag. De har vurdert 160 nominasjoner fremmet av organisasjoner og enkeltpersoner fra 31 forskjellige europeiske land.

Kan  vinne 10.000 euro

Syv Grand Prix-vinnere, som i tillegg mottar 10.000 euro, og én vinner av Publikumsprisen, vil bli kunngjort under seremonien.

Dette skriver juryen om Sinding Steinsvik:

Direktør ved Blaafarveværket, Tone Sinding Steinsvik har, sammen med sin avdøde mann Kjell Rasmus Steinsvik, gjennom 50 år arbeidet med å redde og utvikle det industrielle kulturminnet Blaafarveværket og med stor suksess skapt et museum som nyter stor oppmerksomhet i Buskerud, Norge. Gjennom disse 50 år med nyskapende innsats har de tidligere gruvene og foredlingsverk blitt omgjort til hva som i dag fremstår som et veldrevet og ekstremt allsidig museum.

Blaafarveværket består av 65 bygninger, med mer enn 400 dekar land og en overflod av aktiviteter, inkludert turer inn i gruvene og galleriet. Museet har med trofasthet presentert betydelige deler av gruvehistorien og dets mange arbeidere til et publikum som teller omkring 170.000 årlige besøkere. Det berømte koboltblå pigmentet var primært utvunnet for bruk innenfor porselensindustrien. Den første kunden for Blaafarveværket var Den kongelige Porceliansfabrik i Danmark, men pigmentet ble senere eksportert til hele Europa og Asia allerede på 1700-tallet og inntil gruvens nedleggelse i 1898.

I 1968 tok Tone Steinsvik ansvar for anlegget med det mål å skape et museum. Den gang var restene etter industrikomplekset i dårlig forfatning, med bygninger som i mellomtiden var tatt i bruk til andre formål. Istandsettelse av arbeider- og direktørboliger og de industrielle bygninger var første steg og det neste å tilgjengeliggjøre gruveanlegget for besøkende. Fru Steinsvik arbeidet målrettet for å beholde stedets autentisk karakter, hvilket betød å la bygninger bli stående på sin opprinnelige plassering og utelukkende benytte tradisjonelle teknikker og materialer.

Den store og dristige ide om å åpne museet og benytte kunstutstillinger for å finansiere det omfattende restaureringsprosjektet har vist seg å være bærekraftig, og for mange besøkende er kanskje det viktigste elementet under besøket på Blaafarveværket. Besøkende kunne følge restaureringsarbeidet med selvsyn mens det pågikk. Gjennom de kreative valg av temaer og malere som er blitt presentert på museet gjennom årene og de årlige sesongåpningen har alltid vært en etterlengtet opplevelse for både norske og internasjonale gjester.

«Fru Steinsvik har, sammen med sin avdøde mann, reddet, utviklet og tilgjengeliggjort for et stort publikum området som inneholder gruver, arbeiderboliger, direktørboliger og andre deler av koboltproduksjonen. Hun har dedikert 50 år av sitt liv til dette arbeidet, som nyter stor interesse», har juryen uttalt.