Ved Nav Hurum syntes de det var en god idé å dele ut knekkebrød, tubeost og havregryn til folk som søkte om sosialhjelp, i påvente av et vedtak. Det var ikke Fylkesmannen i Buskerud enig i. FOTO: PERNILLE VESTENGEN

Dette får ikke Nav dele ut

For å få ned antallet søknader om nødhjelp, innførte Nav Hurum 48 timers behandlingstid. I mellomtiden fikk brukerne tubeost, knekkebrød og havregryn.

– Vi kunne få opptil 15 søknader om nødhjelp per uke. Mange av disse kjente vi til, og vi visste at pengene oftest ikke ble brukt til mat, forteller Nav-leder i Hurum Tove Iren Refsnes.

Hun understreker at kommunen har store sosialkostnader i forhold til utstrekning og innbyggertall – og at man derfor hadde behov for å få ned nødhjelpsutgiftene.

Måtte vente

Sammen med fagansvarlig for sosial, fikk hun derfor i sommer i gang en ny ordning.

– Ja, vi innførte 48 timers behandlingstid på søknadene, og i påvente av en eventuell utbetaling fikk brukerne med seg litt mat. Det gikk i knekkebrød, havregryn og tubeost. Sånt vi kunne oppbevare på kontoret uten at det ble ødelagt.

Refsnes, som har vært leder ved Nav Hurum i omkring et år, så snart resultater. Nødhjelpssøknadene gikk ned til omkring én i uka.

Tidligere gav de ut matrekvisisjoner, men ifølge Nav-lederen fungerte ikke ordningen etter ønske.

LES OGSÅ: Svindlet Nav for 16 millioner

Blir stanset

– Målet er å få folk vekk fra sosial og over på noe annet. Nå er det jo ikke slik at de ikke har fått penger, men på denne måten håpet vi å lære dem noe om å mestre egen økonomi, sier Refsnes, som også har innført økt aktivitetsplikt for stønadsmottakere.

Nylig kom imidlertid Fylkesmannen i Buskerud fram til at matutleveringen er lovstridig når det ikke fattes noe vedtak i hver enkelt sak. Nav Hurum har fått skriftlig beskjed om å gjennomgå sine rutiner og rette avviket.

– Vi har ikke hatt tid til å tolke brevet fra Fylkesmannen ennå, men det er klart vi tar det til etterretning og endrer praksis i henhold til lover og regler, forsikrer Tove Iren Refsnes.

Følg Dagsavisen Fremtiden på Facebook

– Går ut over rettssikkerheten

– Vi har sett på denne ordningen hos Nav Hurum, og kom fram til at den er lovstridig, sier saksbehandler Magnhild Budal Pettersen ved Fylkesmannen i Buskerud.

De begynte først å undersøke praksisen i Hurum på bakgrunn av en konkret klagesak og fordi Nav-kontoret selv gikk ut med historien i Røyken og Hurums avis i november i fjor.

Budal Pettersen forteller at matutlevering ikke kan brukes som standard, uten at det fattes et vedtak slik at folk også har adgang til å klage.

– Uansett må Nav-kontoret kunne vise til konkrete holdepunkter i forkant, for at brukeren ikke vil bruke penger til mat men heller til rusmidler, om de skal kunne gi hjelp i form av varer eller tjenester. Folk som er i en akutt nødssituasjon skal ellers ha penger – og i noen tilfeller en matrekvisisjon, forklarer hun.

Saksbehandleren mener det kan oppleves som veldig stigmatiserende ikke selv å kunne velge ut hvilke matvarer en trenger. Hun viser også til en egen bestemmelse som pålegger Nav å samarbeide med hver enkelt bruker.

– Når en har havnet i en så vanskelig situasjon at man søker om nødhjelp hos Nav er det ikke sikkert at havregryn og smøreost er det man trenger. Kanskje haster det med å få hentet ut medisiner på apoteket – eller kanskje ikke tåler smøreost. Det alvorligste i denne saken er nok likevel at brukerne ikke får noen adgang til å klage, siden det ikke gjøres noe vedtak. Det går ut over folks rettssikkerhet, konstaterer Budal Pettersen.

LES OGSÅ: Nav-suksess kan være ulovlig