Åpner for å tillate utenlandske arbeidere i landbruket

Regjeringen letter på grensekontrollen slik at utenlandske sesongarbeidere lettere kan bidra i norsk landbruk, melder TV 2.

Endringen i reglene, som ble kjent mandag, innebærer at EØS-borgere som skal begynne i et arbeidsforhold i blant annet landbruk, gartneri, skogbruk og matindustri, ikke skal bortvises, opplyser regjeringen.

– Nå gjør vi endringer slik at personer som har arbeidskontrakt på at de skal i jobb i Norge, kan komme til Norge, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H) til TV 2.

– Når kan dette iverksettes?

– Dette er nå på høring og så skal det vedtas av regjeringen. Så sendes det til stortinget hvor et mindretall på en tredel kan motsette seg dette hvis de er uenig, sier hun.

LES OGSÅ: Avslo Drammens søknad om områdemidler

Våronna står for døren

En slik endring vil være svært viktig for landbruket, som for eksempel Huseby gård i Lier, slik Dagsavisen Fremtiden har omtalt tidligere.

Som følge av stengte grenser og karantenerestriksjoner har det siden koronatiiltakene ble satt inn oppstått store utfordringer knyttet til mangel på utenlandske arbeidere i landbruket  Problemet er særlig stort i grøntnæringen, der det er snakk om et behov på mange tusen sesongarbeidere gjennom året.

– Dette er en ordning jeg har jobbet for å få på plass. Våronna står for døren, og nå kan EØS-borgere som har fått jobb i landbruket, komme til Norge og starte opp med arbeidet. Denne endringen vil bety mye for produsenter som akkurat nå mangler arbeidskraft, sier Bollestad.

Personer som ankommer Norge, skal oppholde seg i karantene i 14 dager.

LES OGSÅ: Lier-landbruket forbereder seg på en sesong med færre utenlandske arbeidere

Vil også lokke nordmenn

Behovet for arbeidskraft er særlig stort for bønder som driver med frukt og grønnsaker. Der trengs det mange tusen sesongarbeidere gjennom året.

– Det er viktig å få tilgang på utenlandsk arbeidskraft med relevant og riktig kompetanse. Grøntsektoren er en spesialisert næring og har behov for personell med ulik bakgrunn. En rekke sesongarbeidere fra utlandet har denne kompetansen. Vi jobber også videre med å finne insentiver for å få nordmenn til å ta jobb i landbruket, sier landbruks- og matministeren.

Det arbeides også med flere muligheter for å løse bemanningsproblemene. I tillegg til å beholde utenlandske arbeidstagere som allerede er her, ser man på bruk av ledig norsk arbeidskraft, som permitterte,studenter og pensjonister.  Dessuten hvordan man kan tilrettelegge for tilgang på arbeidskraft fra utlandet med relevant og riktig kompetanse.

LES OGSÅ: Varsler samlet merforbruk på nærmere 100 millioner