48 nye smittede i Drammen

Seks skoler er påvirket av nye smittetilfeller. Også en barnehage og flere kommunale institusjoner er berørt.

Drammen kommune melder på sine nettsider at det er registrert 48 nye smittetilfeller av korona i Drammen siste døgn. 

39 av dem er nærkontakter av folk som tidligere har fått påvist smitte. Én har fått påvist smitte etter utenlandsreise, mens smitteveien for de siste åtte er ukjent.

Siden starten av mars har til sammen 1189 personer fått påvist koronasmitte i Drammen kommune.

Seks skoler rammet

Ved til sammen seks skoler er det det siste døgnet påvist smitte som berører andre elever og ansatte. Ved både Krokstad skole, Brandengen skole, Konnerud skole, Åssiden skole og Mjøndalen skole er det påvist smitte hos én elev. Både elever og ansatte berøres ved alle disse fem skolene og må i karantene.

Ved Åssiden videregående skole er det påvist smitte hos en ansatt. Den ansatte har ikke vært i kontakt med elever i den smitteførende perioden, men det kartlegges hvor mange ansatte som kan berørt av smittetilfellet.

Ved Bakkefaret barnehage er det påvist smitetilfelle ved én avdeling, og både barn og ansatte ved avdelingen settes i karantene.

Hjemmetjenesten rammet

Det er i løpet av det siste døgnet også påvist smittetilfeller i hjemmetjenesten ved Losjeplassen og Tangen. I begge disse tilfellene er det både brukere og ansatte som er nærkontakter og settes i karantene. 

Innenfor tjenestene til mennesker med nedsatt funksjonsevne er det påvist smitte hos både én ansatt og to brukere. Også her blir berørte brukere informert direkte hvis de må i karantene.

Rødt nivå på skolene

Fra og med mandag 16. november trer det røde nivået for skolene i kraft. Det betyr blant annet mindre grupper per lærer, mindre blanding av elever og bytting av klasserom.

Smittevernoverlege Einar Sagberg minner om at de strengere tiltakene på skolene også må følges opp i forbindelse med barnas fritidsaktiviteter.

– Breddeidretten for barn og unge er fortsatt i gang, men i en situasjon hvor skolene er på rødt nivå, er det ekstra viktig at lag og foreninger også er nøye med å overholde sine respektive smittevernveiledere. For de aktiviteter hvor det er mulig, bør det legges til rette for øvelser hvor utøverne holder god avstand til hverandre gjennom treningsøktene, sier Sagberg.