Puttet medisin i kompisens drikk for å eksperimentere

En Fredrikstad-mann ble ufrivillig forsøkskanin da han tømte glasset. Kompisen ville avgjøre diskusjonen de hadde gående: Virkningen av en type medisin.

De to satt hjemme i den enes bolig en januardag i fjor, og ble ikke enige om hvordan medisinkapselen de hadde foran seg ville slå ut ved inntak. Den ene mannen påsto at medisinen ikke ville ha noen effekt på ham.

Ville bevise effekt

Det bestemte den andre seg for å teste ut – uten at kompisen fikk vite noe om at han skulle være forsøkskanin. Mannen som nå er funnet skyldig i kroppskrenkelse, blant annet, fortalte i Fredrikstad tingrett at han ville bevise overfor den andre at medisinen ville ha en positiv effekt på ham. Det var grunnen til at han puttet kapselen inneholdende 30 milligram av den aktuelle medisinen i kompisens glass med drikke.

Og effekt hadde det. Senere på kvelden satte forsøkskaninen seg bak rattet, uvitende om at medisinen var blandet inn i drikken hans. Da politiet stanset ham med mistanke om kjøring i ruspåvirket tilstand, fant de amfetamin i blodet hans.

LES OGSÅ: – Truet gardister med narkosprøyte

Risiko

Tingretten konkluderte 12. mai med at den tiltaltes handling må regnes som en kroppskrenkelse, noe loven også tilsier, og retter samtidig en advarende pekefinger med tanke på risikoen han utsatte fornærmede for. Retten viser til at tiltalte ikke visste hvilken virkning medisinen ville ha på fornærmede. Han kunne ikke utelukke at fornærmede ville bli svært ruset, dårlig eller få en allergisk reaksjon.

Den domfelte må sone ett år og sju måneder i fengsel, noe som er den totale straffen han får for kroppskrenkelsen sammenholdt med en rekke andre forhold han ble dømt for. Det gjelder blant annet ervervelse, oppbevaring og besittelse av narkotiske stoffer, to sykkeltyverier, et mindre alvorlig butikktyveri og en lang rekke trafikale overtredelser, som bruk av uregistrerte kjøretøy, manglende førerkort – og kjøring i påvirket tilstand.

LES OGSÅ: Kjører ulovlig privat varefrakt for landsmenn over grensa