Østfold ga minst under årets TV-aksjon

Privatpersoner og næringsliv i Østfold samlet inn under 10 millioner kroner til årets TV-aksjon. Det var dårligst i Norge, fordelt på innbyggere.

Totalsummen ble på 9.819.770 kroner, ifølge TV-aksjonens egen oversikt.

Det betyr at hver østfolding i snitt ga 33,01 kroner per innbygger.

Det er en markant nedgang fra i fjor og langt under landsgjennomsnittet på 41,47 kroner. Ingen andre av landets nåværende 18 fylker ga mindre per innbygger.

Gjerrige i Fredrikstad

Fredrikstad var den kommunen i Østfold som totalt sett ga mest, men justert etter innbyggertallet kom de faktisk dårligst ut. Mens den gjennomsnittlige Fredrikstad-innbyggeren ga under 30 kroner i år, ga beboerne i Rømskog over 80 kroner per innbygger (hovedsaklig til bøssebærere).

Se hele oversikten i bildet til denne saken.

Tre på topp i Moss

Tre av de fem største enkeltbidragene kom fra Moss.

Mens Østfold fylkeskommune ga 120.000 kroner, Fredrikstad kommune ga 82.206 kroner og Moss kommune ga 65.552 kroner, ble det samlet inn 61.590 og 49.700 kroner på henholdvis Reier og Hoppern skole i Moss.

Årets TV-aksjon var til inntekt for CAREs arbeid for å skape et bedre liv for kvinner i noen av verdens mest sårbare områder.