Skjeberg golfklubb får ikke løse ut tomta

Skjeberg Golfklubb betaler 100.000 kroner i året for å leie tomta. Nå ønsker de å kjøpe, men rådmannen sier nei.

Nå skal politikerne i formannskapet avgjøre om golfklubben får lov til å løse ut den drøye 567.557 kvadratmeter store tomta.

Rådmannen mener golfklubben ikke har behov for å eie tomta og sier nei i sin innstilling til politikerne.

Skjeberg golfklubb ønsker å løse ut tomta og bruker blant annet økonomi som årsak. Festeavtalen strekker seg til 2029 og det fremkommer av avtalen at det ikke er mulig å innløse tomta i denne perioden. Festeavgiften ble i 2005 satt til 100.000 i året.

Rådmannens innstilling:
Sarpsborg kommune avslår Skjeberg golfklubb sin søknad om å innløse festetomten eller endre avtalevilkårene i festekontrakten.

Formannskapet skal behandle saken 8. juni.