Sarpsborg

Noregs Mållag til kamp mot Viken

Er det nå så sikkert at Viken bør hete Viken, spør Noregs Mållag, som ikke godtar at regjeringen gir blaffen i råd fra Språkrådet.

Landsmøtet i Noregs Mållag krever at nye fylkesnavn sendes på høring før Stortinget gjør vedtak, og at det blir lagt stor vekt på navnefaglige råd i valget av nye fylkesnavn.

– Regjeringen viser til at man kan la være å sende saker på høring når det er klart at det ikke er nødvendig, og viser til at ingen protesterte på manglende høring om navnene «Agder» og «Trøndelag». Disse var svært opplagte valg, men det har lenge vært klart at flere andre fylkesnavn er svært omdiskuterte og derfor uten tvil omfattet av kravet om å bli sendt på høring, sier leder Magne Aasbrenn i en pressemelding fra Noregs Mållag.

– Lytter ikke

Regjeringen kom 6. april med forslag til nye fylkesnavn. I strid med navnefaglige råd og til tross for stor folkelig motstand har regjeringen gått inn for «Vestland», «Innlandet» og «Viken». Noregs Mållag reagerer sterkt både på navneforslagene og saksbehandlingen:

«Regjeringen har brutt utredningsinstruksen ved ikke å sende saken på høring, og har heller ikke hørt på sitt eget sakkyndige organ i navnesaker, Språkrådet. Dette føyer seg inn i en rekke saker der regjeringen har sett vekk fra Språkrådets råd. Navnevalgene er et resultat av politiske kompromisser, med «Vestland» som det verste eksempelet».

– Blir stående lenge

– Da dagens fylkesnavn ble vedtatt i 1918, var det resultat av et større faglig utredningsarbeid, en omfattende høringsrunde og en grundig politisk prosess. Det er en gåte for Noregs Mållag at styresmaktene ikke har prioritert dette i 2018, sier Aasbrenn med et samlet landsmøte i ryggen.

Valget av fylkesnavn har store konsekvenser, påpeker Mållaget. For navnene er ikke bare navn på fylkeskommuner, men også inndelingsnavn som går inn i allmenn språkbruk og som kan bli stående i flere hundre år. Landsmøtet i Noregs Mållag mener defor det er spesielt viktig at Stortinget nå tar styring over prosessen og sørger for en forsvarlig saksbehandling.