Sarpsborg

Først ut med undervisning i psykisk helse

Østfold blir det første fylket i landet som tar psykisk helse og livsmestring inn i undervisningen i videregående skole. Prosjektet høster massiv ros fra en anerkjent psykologiprofessor.

Bilde 1 av 2

– Her viser Østfold vei, ikke bare for resten av landet, men også for hele Norden. Det er unikt at psykisk helse legges inn i den ordinære undervisningen, og at man likestiller trening i psykisk og fysisk belastningsmestring, fastslår professor i helsepsykologi, Arne Holte.

Tidligere denne måneden ble Ungdata-undersøkelsen offentliggjort, og den viste at elever i Østfold er mer plaget med ensomhet, symptomer på depresjon og fysiske plager enn i landet for øvrig. Som Dagsavisen Østfold tidligere har omtalt, blir også flere elever mobbet og utsatt for vold eller trusler om vold i fylket vårt enn landsgjennomsnittet tilsier.

– Tidlig ute

Det er disse negative tallene fylkeskommunen nå ønsker å få ned, gjennom å sette søkelys på psykisk helse og livsmestring i undervisningen på de videregående skolene.

– Vi ser at mange ungdommer opplever utfordringer, med press fra ulike kanter og hvordan de skal sortere hva som er vesentlig og hva som er støy. Vi håper dette er et grep som bidrar til at elevene opplever mestring og får det bedre i hverdagen, sier leder i opplæringskomiteen i Østfold fylkeskommune, Elin Tvete (Sp).

Fra regjeringshold har det blitt signalisert at psykisk helse skal få mer plass i skolen gjennom det nye faget «folkehelse og livsmestring» som er under utvikling, men det er altså ingen fylker som hittil har tatt det steget Østfold nå tar.

– Jeg er veldig stolt av at vi er først ut. Østfold-skoler har vært tidlig ute med å sette søkelys på folkehelsearbeid, og det jobbes blant annet godt med økt fysisk aktivitet, der Kalnes er en skole som har gått foran. Nå får vi til det samme på psykisk helse. Vi har mange framoverlente ansatte som griper mulighetene, sier Tvete.

Oppstart neste høst

Prosjektet er et samarbeid med Folkehelseinstituttet, og har fått arbeidstittelen «Mestringskurs for ungdom». Allerede denne høsten skal lærere og rådgivere sendes på kurs slik at de er godt rustet når undervisningen starter høsten 2018.

– Ansatte skal få god kompetanse på veiledning og det at psykisk helse er like viktig som den fysiske. Fra og med neste skoleår vil emnet bli implementert i undervisningen ved ti av skolene våre. I tillegg er et lignende prosjekt på gang ved Frederik II i samarbeid med Høgskolen i Østfold, forteller Tvete.

Hun mener psykisk helse for lenge har vært et ikke-tema, og håper prosjektet vil bidra til at lærerne kan gå inn i dypere samtaler med elevene for å finne ut av hva som plager dem.

– Økt selvtillit

– Psykisk helse er noe alle har, og dette handler ikke kun om psykiske lidelser eller sykdom, men om å sette elevene i bedre stand til å ta vare på seg selv. Alle opplever tøffe tak fra tid til annen. Gjennom dette emnet vil man få en bekreftelse på at det man opplever er ganske vanlig, og det vil virke forebyggende gjennom at man kan gripe inn på et tidlig tidspunkt og snakke om problemene, mener Tvete.

Professor i helsepsykologi, Arne Holte er en av tilretteleggerne for å kurse lærerne i forkant av at undervisningsopplegget rulles ut. Sammen med Gry Anette Sælid fra Folkehelseinstituttet, har han tidligere gjennomført lignende prosjekter på arbeidsplasser – med gode resultater.

– Det vi så den gangen var at deltakerne opplevde økt selvtillit, det reduserte depressive symptomer og de opplevde økt mestring av psykososial belastning. Dette har også en langsiktig effekt fordi deltakerne tok det med seg videre i livet.

Samfunnsøkonomisk

Professoren sier Helsedirektoratet i 2015 beregnet at psykiske lidelser koster det norske samfunnet 185 milliarder kroner i året, mest på grunn av tapt arbeidsfortjeneste.

– Halvparten av dette er angst og depresjoner, lidelser vi vet det går an å forebygge. Det starter ofte i ung alder, og derfor er det viktig å få dette inn i skolen – og gjerne allerede i barnehagen på sikt, sier Holte.

Han er spent på å følge resultatene av prosjektet i Østfold, og er særlig interessert i hvilken effekt det kan ha på forebygging av angst og depresjoner, økt trivsel, frafall og skoleresultater.

– Det er vel ingen som har hørt om noen som har falt fra skolen på grunn av for lite gym, men de aller fleste har hørt om noen som dropper ut fordi de har for lite trening i å mestre psykiske belastninger. Derfor er det viktig at den psykiske og fysiske helsen likestilles, og jeg må berømme Østfold fylkeskommune for å ha kastet seg rundt og vist en utrolig handlekraft for å få dette til, sier Holte.

Nyeste fra Dagsavisen.no: