Hvaler

Nå skal skoleveien opp på veggen

Historien om Hvaler-skolene er lang og mangslungen. Snart kan elevene på nye Hvaler barne- og ungdomsskole se historien: «Fra én skole, til én skole».

Øysamfunnet har hatt mange småskoler i løpet av de siste drøye hundre år. Og mange ukjente, i alle fall for den yngre generasjonen Hvaler-beboere. Nå er ringen sluttet – Hvaler har én skole – slik det hele startet med Brekke gamle skole på Kirkøy i 1849. Oppdraget med å formilde skolehistorien har Hvaler kulturvernforening fått.

Primus motor og leder av kulturvernforeningen på Hvaler, Paul Henriksen, forteller om det historiske utsmykkingsoppdraget foreningen arbeider med:

– Vi har fått oppgaven med å fylle en sju meter lang vegg på Hvaler barne- og ungdomsskole. Med god og profesjonell grafisk hjelp, er ideen å lage en tidslinje fra 1849 fram til dagens eneste skole på Hvaler. Derav tittelen: «Fra én skole, til én skole». Under arbeidet kom det et forslag om å vise hvordan skoleveien har vært for mange her ute på Hvaler. Det synes vi var en god idé!

Nå ber Hvaler kulturvernforening innbyggere lete i skuffer og skap etter bilder fra sin eller familiemedlemmers skolevei.

– Skoleveien er noe alle har et forhold til. På Hvaler har både elever og lærere trasket på skogsstier, over beitemarker og over isen. Eller blitt transportert i båt og i senere år med buss. De fleste tenker sikkert tilbake på skoleveien med glede, noen en vei man gruet seg til å gå. Skoleveien har alltid vært sosialiseringsarenaen, forklarer Henriksen som har oppfordringen klar:

– Send oss bilder av elever og lærere på vei til en av Hvalers skoler!

Hvaler kulturvernforening har fått det historiske utsmykkingsoppdraget på den nye barne- og ungdomsskolen på Asmaløy. – Nå trenger vi bilder fra din skolevei på Hvaler, smiler foreningens leder, Paul Henriksen.

---

Hvaler skolene

Hvaler kulturvernforening er godt i gang med kartleggingsarbeidet for å tidfeste når grendeskolene var i bruk – og det har vært mange. Foreløpig er disse med i arbeidsoversikten: Vesterøy: Den gamle skolen på Vesterøy, Vestre Hvaler og Åttekanten skole. Spjærøy skole. Asmaløy: Allerød, Gamle Asmaløy skole, nye Asmaløy skole, samlingen av ungdomsskolene fra 2006 og nye Hvaler barne- og ungdomsskole. Kirkøy: Brekke gamle skole, «nye» Brekke skole, Botne skole, Jensvoll, Dammyr, Urdal, Kile, Floren skole og Homlungen fyr. Nordre Sandøy skole. Søndre Sandøy: Den gamle skolen Løkkeberg. Singløya skole. Herføl skole. Lauer skole og Tisler skole.

---


Mer fra Dagsavisen