Fredrikstad

«Straff av rusmisbrukere kan ikke rettferdiggjøres»

I mer enn 50 år har vi straffet mennesker for narkotikabruk. Det er ikke vanskelig å se at denne politikken er feilslått, skriver Marius Gudim Stenhaug.

Marius Gudim Stenhaug
styremedlem Fredrikstad Venstre

I desember la rusreformutvalget fram sin utredning. Forslaget handler om hvordan vi skal gå fra straff til hjelp. Dette er en viktig reform for samfunnets kanskje mest stigmatiserte og utsatte gruppe. Vi i Fredrikstad Venstre synes derfor det er trist at Frp og Pensjonistpartiet ønsker å opprettholde dagens straffenivå.

I mer enn 50 år har vi straffet mennesker for narkotikabruk. Det er ikke vanskelig å se at denne politikken er feilslått. Nye og farligere rusmidler har blitt introdusert. Propaganda som unge ble eksponert for ga inntrykk av at alle substanser hadde samme skadeomfang. Straffetrusselen har gitt rusmisbrukere et incentiv til å skjule bruk fra venner og familie. Konsekvensene av denne politikken har vært katastrofale for de den har rammet. Rusmisbrukere er ikke en homogen gruppe, men de har noe til felles. En ting de har til felles er at de har blitt skjøvet ut av samfunnet og stemplet som kriminelle. For de som opplever å bli avvist av samfunnet på bakgrunn av sin sykdom er veien tilbake lang. Det er de minst privilegerte og mest syke som taper kampen. Denne kampen kan ikke lenger rettferdiggjøres.

Debatt: «Ny rusreform, er det verdt det?»

Narkotikabruk er først og fremst et sosialt problem og må behandles deretter. Det er ingen barn som ønsker å bli narkomane, likevel har barn som er utsatt for alvorlige traumer 30 ganger forhøyet sjanse for å utvikle rusproblemer som voksne. Unge fra dårligere sosioøkonomiske kår har også sju ganger så stor sjanse for å bli tatt og straffet som andre. Dette bidrar til å undertrykke en allerede utsatt gruppe.

Vi trenger ikke gå mange år tilbake før de fleste politiske partiene støttet strafferegimet i frykt for velgerflukt. Vi i Fredrikstad venstre er stolte av å få ta del i et parti som i årevis har banet vei for en mer human og løsningsorientert tilnærming til rusproblematikken. Vi er også glade for å se at flere partier nå har valgt å følge etter.

Les også: Anita (53) rusfri og hestefrelst: – Jeg har fått livet tilbake (Demokraten+)

Etter å ha lest uttalelsene fra byens politikere er det ingen tvil om at det foreligger en del misforståelser rundt innholdet i rusreformen. Rusreformutvalget har ikke foreslått at politiet skal gjennomføre samtaler med de som blir tatt med brukerdoser. Utvalgets foreslår derimot at politiet skal henvise vedkommende til en kommunal enhet som har til hensikt å kartlegge individets behandlingsbehov, slik at kommunens ressurser blir brukt der det er behov. Uttalelsene fra Frp viser at fordommer mot rusmisbrukere lever i beste velgående.

Carl Henrik Amundsen (Frp) resonnement om at narkotikabruk og andre kriminelle handlinger har en direkte sammenheng, kan best beskrives som tendensiøs og er på ingen måte et argument for å opprettholde dagens strafferegime. Straff i form av bøter, rulleblad og i ytterste konsekvens fengsel må være forbeholdt offerkriminalitet.

Det er riktignok flere partier som har uttrykt bekymring for at kommunen mangler midler og et tilstrekkelig godt behandlingstilbud. Denne bekymringen er selvfølgelig berettiget, og noe vi i Fredrikstad Venstre ønsker å belyse. Fredrikstad Venstre arrangerer derfor et folkemøte som har til hensikt å kartlegge kommunen og brukeres utfordringer, samt informere om hvordan reformen vil fungere i praksis. Arrangementet er gratis og åpent for alle. Vi oppfordrer spesielt dere som er direkte eller indirekte berørt av dagens ruspolitikk til å delta. Vi ønsker å høre deres erfaringer og utfordringer slik at vi kan hjelpe dere på best mulig måte når rusreformen trer i kraft. Folkemøtet vil bli avholdt på St.Croix-huset 27.april 2020.

Les også: Vil samle hele Fredrikstad til giverfest