Fredrikstad

– En svært farlig gruppering

Den nordiske motstandsbevegelsen blir karakterisert som en rasistisk organisasjon med vold som virkemiddel.

– Denne gruppen oppleves som veldig truende. I Sverige har vi sett ganske voldsomme marsjer og det skremmer livskiten av folk, sier Rune Berglund Steen, leder i Antirasistisk Senter, om Den nordiske motstandsbevegelsen.

Intervjuet med ham, og denne saken ble skrevet  kvelden før politiet i Fredrikstad besluttet å trekke tilbake tillatelsen til demonstrasjonen 29. juli.

Vil ha nordisk nasjon

Den nordiske motstandsbevegelsen (DNM) er en nasjonalsosialistisk organisasjon med hovedsete i Sverige og som opererer over hele Norden. De har som uttalt mål å etablere en egen nordisk nasjon for å beskytte og videreføre den nordiske rasen.

De har varslet sin ankomst til Fredrikstad lørdag 29. juli og kommer til å marsjere i gatene under parolen «Knus homolobbyen!».

De har allerede innhentet tillatelse til arrangementet fra politiet i Fredrikstad, med begrunnelse om at ytringsfriheten i Norge står sterkt og at dette arrangementet i innenfor disse grensene.

Kommunen, på sin side, har imidlertid vært mer motvillige til å tilrettelegge for den kontroversielle bevegelsen.

– Svært voldelige

Rune Berglund Steen i Antirasistisk Senter karakteriserer DNM som er svært voldelig og rasistisk organisasjon som ved flere anledninger har truet, banket opp og kanskje også drept mennesker.

Han mener det er all grunn til å frykte grupperingen, som han også mener er ulovlig.

– De oppfører seg pent og pyntelig, men de er skremmende for folk, og det er derfor de gjør det. De er ikke opptatt av ytringsfrihet, sier Steen.

– Har kontroll

Politiet i Fredrikstad frykter ikke voldsbruk under den varslede demonstrasjonen neste måned.

Etterretningsleder Vegar Hoel har tidligere uttalt at DNM ikke er interessert i å ty til vold, ettersom de vet at de da vil få store problemer.

Ordenssjef i Fredrikstad-politiet, Inge Jensen, er enig med Hoel, og sier de har kontroll.

– Vi arbeider med å legge til rette for at det ikke skal komme til voldelige konfrontasjoner under demonstrasjonen.

Jensen vil ikke gå inn på detaljer rundt sikkerhetsopplegget.

– Vi kommer til å oppbemanne politistyrken og hele tida dimensjonere den ut fra den informasjonen vi innhenter helt fram til selve dagen, 29. juli, sier Jensen.

– Feil fokus

Rune Berglund Steen synes det er feil fra politiets side og bare tenke på ordensaspektet og ikke på helheten.

– Det å si at vi ikke trenger å være redde for nynazistene fordi de oppfører seg pent under selve demonstrasjonen, synes jeg er feil fokus. Det er paradoksalt å løsrive det de ellers gjør fra denne parademarsjen de skal ha gjennom gatene i Fredrikstad, sier han.

Militant bevegelse

Forsker ved Senter for ekstremismeforskning ved UiO, Jacob Ravndal, karakteriserer DNM som en militant gruppe som ønsker total samfunnsendring.

– De ser på vold som et potensielt nødvendig virkemiddel for å oppnå sitt mål, sier Ravndal.

Han understreker likevel at gruppen i dag kun bruker vold til selvforsvar.

– De opererer som regel på egne premisser, og oppsøker sjelden motstandere for konfrontasjon, selv om det også har hendt. De satser primært på propaganda og andre lovlige aktiviteter, sier Ravndal.

Forskeren ser på DNM som veldisiplinerte og velorganiserte sammenlignet med tidligere militante grupper fra ytre høyre.

Det har riktignok forekommet voldelige konfrontasjoner i lignende demonstrasjoner i Sverige tidligere.

Har brukt kampskjold

Ravndal tror at DNM kommer til å være forberedt på eventuelle voldelige angrep fra motdemonstranter.

– Under tidligere demoer har de hatt med seg kampskjold som kan benyttes ved sammenstøt, sier Ravndal.

– Stemmer det at DNM bevisst prøver å fremprovosere motdemonstranter til voldsbruk?

– At de blir forsøkt angrepet for å fremme sine meninger i offentligheten, passer godt inn i deres verdensbilde der de er systematisk undertrykt.

Han tror imidlertid ikke at politiet vil gi dem anledning til å bruke slikt i Fredrikstad.

Politiet i Fredrikstad sier at de har fått indikasjoner på at opp mot 200 nynazister kan dukke opp i demonstrasjonen, selv om den norske fløyen bare har mellom 30 og 50 medlemmer. Men de forventer at gruppen kommer til å mobilisere så mange de klarer.

Politiet bekrefter at militante motdemonstranter fra flere nordiske land har meldt sin ankomst for å protestere mot nazi-grupperingen.

Blitzerne kommer

En av disse grupperingene er Antifascistisk aksjon (AFA), som springer ut fra Blitz-miljøet, og som tidligere har hatt flere kamper mot nynazister.

Rune Berglund Steen i Anti-rasistisk Senter er kjent med gruppen og understreker at han er helt uenige i metodikken som AFA bruker, og mener det er en veldig destruktiv strategi å svare nynazistene med vold.

Han vil likevel ikke være knallhard i fordømmelsen av dem, ettersom det er Blitz som har båret mye av byrden i kampen mot nynazistene.

– Jeg har ikke full oversikt over hva som kommer til å skje i Fredrikstad, men jeg tror ikke AFA eller andre demonstranter har tenkt å begynne å slåss med nynazister. Jeg er ganske sikker på at politiet vil sørge for at frontene står fysisk langt fra hverandre, sier Steen.

Mer fra Dagsavisen