Fredrikstad

Homo-motstanderne mobiliserer kraftig

– Vi må være forberedt på innrykk fra Sverige når Den nordiske motstandsbevegelsen vil «knuse homolobbyen», sier etterretningsleder Vegar Hoel i Østfold-politiet.

NAZIBEVEGELSE: Den nordiske motstandsbevegelsen, som her marsjerte i Stockholm for noen år siden. Nå er de på offensiven i Østfold.

Den høyreekstreme grupperingen har som tidligere omtalt fått klarsignal fra politiet til å marsjere og holde appeller mot det de selv kaller homolobbyen. Ytringsfrihetslovgivningen er så åpen og står så sterkt i Norge, at politiet egentlig aldri hadde noe annet valg enn å gi sin godkjenning. Demonstrasjonen skal holdes i Fredrikstad 29. juli. Samtidig er kommunen på sin side, som grunneier, langt mer motvillig til å legge til rette for ytringene svært mange har tatt til motmæle mot.

Konspirasjonsteorier

Fungerende etterretningsleder Vegar Hoel i Østfold-politiet er en av dem som følger det høyreekstreme miljøet tettest her i fylket om dagen. Motstandsbevegelsen har i sin søknad varslet at de kommer med alt fra 50 til 200 demonstranter, mens det nasjonalt bare finnes 30-50 aktive medlemmer, ifølge politiet.

– Det er usikkert hvor mange sympatisører som i tiden fram til demonstrasjonen rekrutteres eller melder seg inn som aktive medlemmer. Men vi vet at Østlandet har det største høyreekstreme miljøet i landet. Vi går ut ifra at de mobiliserer så godt de kan, og det er rimelig å anta at det også vil komme en del demonstranter fra Sverige, slik demonstrasjoner i nabolandet vårt tidligere også har vist at det mobiliseres på tvers av landegrensene i Norden, forteller Hoel til Dagsavisen Østfold.

Den nordiske motstandsbevegelsen er ikke bare homofiendtlig, men har markert seg som en nazistisk organisasjon, selv om de selv betegner seg som nasjonalsosialister. De har marsjert under andre paroler før, som «mot masseinnvandring».

– De står blant annet for ulike konspirasjonsteorier. og mener eksempelvis at sionister styrer det globale bankvesenet. Under parolen «knus homolobbyen», som de vil bruke i Fredrikstad, går de til angrep på dem som fremmer homofiles rettigheter. De har håndbøker som hevder at homofili er unaturlig, forklarer Hoel.

Frykter ikke vold

Men politiet frykter ikke voldsbruk fra demonstrantene. Ordensmakten ruster seg like mye til de varslede motdemonstrasjonene – føre var med tanke på motsetningene som vil ytre seg i det samme bybildet denne sommerdagen.

– Den nordiske motstandsbevegelsen er ikke interessert i å ty til vold, da vet de at de vil få store problemer, slår han fast.

Hoel forteller at rekrutteringen til motstandsbevegelsen framstår som rigid og godt organisert. Blant annet kreves skriftlige søknader, intervjuer, at kandidatene er i fysisk god form og spiser sunt. Det stilles krav til opplæring innen propagandaarbeid, og de arrangerer også treningsleirer i forbindelse med rekruttering.