Fredrikstad

- Løsningen på regionteatret finnes ikke hos Østfold Kulturvikling

DEBATT: 113 kulturaktører fra hele Østfold har signert på dette innlegget, som tar til orde for at Østfold Kulturutvikling IKKE skal tildeles regionteaterstatus.

I et nylig leserinnlegg, stiller Arbeiderparti-politiker Andreas Lervik endelig spørsmål ved regionteaterstatusen i Østfold, som per i dag er ikke-eksisterende. Dette er på tross av at Scenekunst Østfold, som per januar 2017 ikke lenger heter Scenekunst Østfold, men kun er en avdeling underlagt Østfold Kulturutvikling, tildeles statlige midler med formål om at det skal leveres teater til fylket. 
Den oppgaven løser de ikke, slik organisasjonen er bygget opp i dag. 
Et regionteater skal være der for publikum, dernest for kunstnerne og med en administrasjon på bunnen. I dag er tilfellet at det, på Østfold Kulturutvikling, er en overvekt av administrativt ansatte og tomme saler. Publikum er ikke i førersetet.

Vi er en stor gruppe kulturutøvere med rot i Østfold, som ønsker et skikkelig regionteater i fylket vårt og vi har ønsket det lenge. Vi har mange ulike bakgrunner innen scenekunstfaget: Vi er nyutdannede fra prestisjetunge skoler i Norge og utlandet, vi er folk som har livnært seg av å jobbe med kultur i fylket i mange år, vi er folk med kommersielle kunstneriske ambisjoner og folk med smale kunstneriske visjoner. Rettere sagt: Vi sitter på alt det publikum ønsker og trenger. Dessverre velger mange av oss å jobbe utenfor fylket.

SE alle som har signert nederst. 

Nå er det kommet til et bristepunkt hvor vi ønsker å ta tak selv, og etter leserinnlegget fra Lervik følte vi i kulturmiljøet i Østfold at det var på tide å slå hodene sammen og rope høyt om en generell misnøye som har spredt seg rundt måten fylkets såkalte teaterbauta er blitt driftet.

Hva gjør Østfold Kulturutvikling? Hva er de kunstneriske teaterambisjonene på K60 på Værste? For nei dessverre, Andreas Lervik, de leverer ikke på kvalitet og kvantitet, slik du skriver i ditt leserinnlegg, for de leverer faktisk ikke noe som helst. Man må ikke blande Den Kulturelle Skolesekken, Kulturdråpen og tilsvarende, som man også finner hos Østfold Kulturutvikling, inn i dette, for det har ikke noe med et regionteater å gjøre. Det som var Scenekunst Østfold, derimot, er statlig finansiert med omkring åtte millioner kroner hvert år, men hvor går disse pengene hen? De produserer ikke lenger forestillinger selv, men legger store summer i andres produksjoner uten å følge det opp eller stille krav. Ja, de bidrar også med økonomiske midler til enkelte noen lokale produksjoner, men mange av oss har selv sett hvordan store summer på flere hundre tusen kroner spyttes inn i produksjoner uten lokal tilknytning og forsvinner ut av fylket, eller i verste fall ikke blir spilt mer enn én gang. Dette er penger som skulle tilfalt publikummet i Østfold.

Nylig utlyste Østfold Kulturutvikling en stilling som ”teatersjef” for scenekunstavdelingen, men det var ønskelig at vedkommende ikke selv var kunstnerisk utøvende. Her stiller vi et stort spørsmål ved prioriteringen av søkernes kompetanse når det allerede er en så massiv overvekt av administrasjon i et hus som skal produsere kunst. I et regionteater må også teatersjefen ansettes på åremål slik at det er en gjennomstrømning av dynamiske kunstneriske ambisjoner.

Vi har lest saksfremlegget fra april 2017, som skal opp i Kultur- og næringskomiteen april 2017 som peker på Østfold Kulturutviklings ambisjoner som regionteaterscene. De lister blant annet opp Ufestivalen, Barnas Verdensdager og kommunale satsinger som Fargerikt Felleskap, som satsingsområder. Det er vel og bra, men det har ingenting med et regionteater å gjøre.

Et regionteater må bestå av folk med kunstnerisk kompetanse, og det kan ikke driftes under en paraplyorganisasjon som Østfold Kulturutvikling. Regionteatret må være selvstendig og det må drives av folk med kunstneriske ambisjoner. Det må være en autonom organisasjon som er underlagt visse kvalitetskrav, men som ikke reguleres av en overordnet gren i fylket. Det må være en armlengdes avstand mellom de som bevilger penger og de som produserer kunsten. Det skal primært produsere egne teaterforestillinger. Vi er sikre på at den beste – og eneste – løsningen finnes i løsrivelse fra Østfold Kulturutvikling. Det som en gang het Østfold Teater skulle aldri mistet sin autonome status. Navneskifte, rebranding og nytt fokus ut mot det lokale publikummet er løsningen.
Den kompetansen som trengs til å gjøre en forskjell, den besitter vi. Det er mye kulturell aktivitet i Østfold, og vi ønsker å bruke ressursene våre, men vi sitter i dag på hver vår tue og produserer, og det er et regionteaters oppgave å samle oss. Den oppgaven er det ingen som har i dag. 
    
Vi er enige med Andreas Lervik i at vi sårt trenger et regionteater i Østfold, men vi kulturaktørene må være med å dra lasset, og ikke drukne i et stort byråkrati på et bortgjemt sted hvor knapt en publikummer har satt sin fot noensinne. Ingen er viktigere i en kulturproduksjon enn publikummet, og et regionteater må åpne dørene for dem. Slik det er i dag fungerer det dessverre ikke. Vi ønsker et levedyktig og synlig regionteater med en sterk publikumsmasse og et variert scenetilbud, og vi sitter her på tuene våre og er klare til å bidra! Til sammen besitter vi både kunstnerisk og administrativ kompetanse fra et enormt antall teaterproduksjoner, og vi vil stå samlet for å kunne gi teater til Østfold-publikummet. Hva vil dere, politikere? Hva ønsker dere, publikum? Vi vet hva vi vil – vi vil ha et profesjonelt, selvstyrende teater i Østfold – og vi er klare til å ta ansvar!

Signert, alfabetisk
1.    Catharina Heide Amundsen, regissør, dramatiker og produsent, Halden
2.    Nina Andreassen, skuespiller, Sarpsborg
3.    Gjermund Andresen, scenograf og kostymedesigner, Sarpsborg
4.    Axel Aubert, skuespiller, Sarpsborg
5.    Petronella Barker, skuespiller, Fredrikstad
6.    Sanna Bjerketvedt, skuespiller og musikalartist, Moss
7.    Sofie Bjerketvedt, skuespiller, musikalartist og sanger, Moss
8.    Hanne Blekken, regissør og produsent, Spydeberg
9.    Dag Brandth, låtskriver, musiker og skuespiller, Halden
10.    Sverre Breivik, skuespiller, Moss
11.    Heidi Gjermundsen Broch, skuespiller og sanger, Råde
12.    Rania Broud, regissør og skribent for Norsk Teatertidsskrift, Fredrikstad
13.    Philip Bøckmann, sanger, skuespiller og produsent, Sarpsborg
14.    Ellen Marie Carlsen, pianist, repetitør og kapellmester, Moss
15.    Camilla Vogn Chylie, danser, koreograf og produsent, Fredrikstad
16.    Hanne Dahle, skuespiller, Son
17.    Daniel Dystebakken, musikalartist, Råde
18.    Ann Christin Elverum, skuespiller og sanger, Sarpsborg/Berlin
19.    Ann Mari Elvestad, regissør og produsent, Sarpsborg
20.    Harald Engan, regissør, Moss
21.    Robin A. Eriksen, regissør, produsent og skuespiller, Fredrikstad/New York
22.    Katja Ebbel Frederiksen, scenograf og kostymedesigner, Fredrikstad
23.    Kristian Gangfløt, skuespiller og artist, Fredrikstad
24.    Tomas Adrian Glans, regissør og koreograf, Halden
25.    Lise Andrea Marie Grimelund-Kjelsen, scenekunstner, Sarpsborg(Praha
26.    Per Emil Grimstad, skuespiller og regissør, Moss
27.    Hanna-Maria Grønneberg, skuespiller, Fredrikstad
28.    Mats Gukild, skuespiller, Moss
29.    Aina Beate Gundersen, skuespiller, artist, sang- og korinstruktør, Fredrikstad
30.    Hanne Hagerup, dramatiker, Fredrikstad
31.    Bjørn Halstensen, musiker og produsent, Fredrikstad
32.    Frida Helene Hansen, skuespiller og musikalartist, Sarpsborg
33.    Robin Heiberg, skuespiller, Fredrikstad
34.    Sverre Magnus Heidenberg, danser, koreograf og produsent, Halden
35.    Bjørn Heiseldal, produsent og teaterdirketør, Sarpsborg
36.    Cici Henriksen, skuespiller, regissør og produsent, Sarpsborg
37.    Alexander Hermansen, artist, skuespiller og komponist, Fredrikstad
38.    Monica Hjelle, skuespiller, Fredrikstad
39.    Simon Holt, lysdesigner, Fredrikstad
40.    Liv Renate Elnes Hovengen, daglig leder for Halden Teaterskole, Halden
41.    Martin Hovland, skuespiller og musikalartist, Fredrikstad
42.    Andreas Humlekjær, skuespiller, produsent og musiker, Fredrikstad
43.    Erik-André Hvidsten, skuespiller og sanger, Fredrikstad
44.    Patrick Hilmar Ingvaldsen, skuespillerstudent, Fredrikstad
45.    Iver Innset, skuespillerstudent, Rygge
46.    Aurora Louise Haugen Itland, danser, Halden
47.    Ole Fredrik Trosdahl Iversen, lystekniker, Sarpsborg
48.    Rudi Skotheim Jensen, scenekunstinstruktør, Råde/Belgia
49.    Marthe Elise Johannessen, danser, instruktør og koreograf, Fredrikstad
50.    Joakim "Jokke" Johansen, lysdesigner, Fredrikstad
51.    Christian Ruud Kallum, skuespiller, Moss
52.    Karianne Kjærnes, artist og skuespiller, Moss
53.    Kristine Kjøge, musikalartist, Fredrikstad
54.    Roskva Koritzinsky, dramatiker og forfatter, Fredrikstad
55.    Sanne Caroline Kvitnes, skuespiller og musiker, Halden
56.    Ann-Elisabeth Lande, regissør, Halden
57.    Sanne Andrea Landgraff, danser og musikalartist, Fredrikstad
58.    Morten Gjerløw Larsen, artist og tekstforfatter, Fredrikstad
59.    Renate Gjerløw Larsen, skuespiller, artist og musiker, Fredrikstad
60.    Martin Leines, produsent, skuespiller og tekniker, Moss
61.    Ole Jacob Lindberg, artist, skuespiller og produsent, Moss
62.    Trond Lindheim, musiker og kompinist, Sarpsborg
63.    Brit Lossius, regissør, Fredrikstad
64.    Gina Kruse Ludvigsen, musikalartist og dubber, Moss
65.    Tine Lund, produsent og inspisient, Moss
66.    Anniken Bakken Lundberg, musikalstudent og låtskriver, Fredrikstad
67.    Martine Bakken Lundberg, skuespiller, regissør og koreograf, Fredrikstad
68.    Ole-Hermann Gudim Lundberg, regissør, produsent og skuespiller, Fredrikstad
69.    Kristin Lyhmann, dramatiker, Skiptvedt
70.    Sjur Marqvardsen, produsent og skuespiller, Sarpsborg
71.    Christina Mediaas, oversetter, Fredrikstad
72.    Morten Melsom, lydtekniker, Fredrikstad
73.    Morten Milde, regissør, skuespiller og musiker, Fredrikstad
74.    Hans-Petter Moen, artist, Sarpsborg
75.    Maria Mohn, artist og skuespiller, Fredrikstad
76.    Frederic Molund, skuespillerstudent, Moss
77.    Pål Nielsen, tekstforfatter, artist og produsent, Fredrikstad
78.    Mikkel Niva, skuespiller, Sarpsborg
79.    Aslak Aune Nygård, danser, Fredrikstad
80.    Linn Olsen, regissør, Moss
81.    Eline Sørbø Opsahl, skuespiller, Fredrikstad
82.    Ole-Henrik Mohn Pettersen, produsent, musiker og teknisk leverandør, Fredrikstad
83.    Tiril Pharo, skuespiller, regissør, dramatiker og produsent, Spydeberg
84.    Jannicke Rekvin, lystekniker- og designer, Sarpsborg
85.    Anders Rummelhoff, skuespiller, Fredrikstad
86.    Thor Rummelhoff, dramatiker, Fredrikstad
87.    Victoria Fredrikke Schou Røising, scenekunstner, Fredrikstad
88.    Knut-Erik Rønne, skuespiller og regissør, Sarpsborg
89.    Madeleine F. Røseth, skuespiller, Askim
90.    Eva-Lotta Sandberg, skuespiller, Fredrikstad
91.    Malin Schavenius, musikalartist og regissør, Sarpsborg
92.    Talina Hansen Skogseth, produsent og skuespiller, Fredrikstad
93.    Frank Skovrand, skuespiller, musiker og produsent, Halden
94.    Carine Smauget, inspisient, Fredrikstad
95.    Anneli Sollie, regissør, Ørje
96.    Christian Lamøy Stahr, komponist og arrangør, Sarpsborg/New York
97.    Michael Stave, produsent, Fredrikstad/Örebro
98.    Thomas Stene-Johansen, skuespillerstudent, Fredrikstad
99.    Patrik Asplund Stenseth, skuespiller og produsent, Sarpsborg
100.    Dennis Storhøi, skuespiller, Fredrikstad/Oslo
101.    Helge Sveen, skuespiller, Son
102.    Melissa Syversen, dramaturg og skuespiller, Fredrikstad/London
103.    Alf-Johnny Sørensen, inspisient, turnéleder, innspillingsleder, Fredrikstad
104.    Dag Sørlie, skuespiller, Fredrikstad/London
105.    Ulrik Tangen, skuespiller, Fredrikstad
106.    Trine Ulfeng, skuespiller, Fredrikstad
107.    Desirée Ulvestad-Grandahl, skuespiller, regissør og artist, Fredrikstad
108.    Jonas Urstad, skuespiller, Rygge
109.    Gusty Utterdahl, produsent, Fredrikstad
110.    Demian Vitanza, dramatiker, forfatter og scenekunstner, Halden
111.    Silje Louise Waters, dramatiker, regissør og produsent, Fredrikstad
112.    Helga Aakre, produsent og produksjonsleder, Fredrikstad
113.    Tina Aas, inspisient, Sarpsborg

Mer fra Dagsavisen