Nyheter

Budsjettert innsparing spises opp av høye strømpriser

De fire siste årene har 6.000 gatelys fått LED-armatur, men fortsatt gjenstår halvparten.

– Arbeidet med utskifting til Led-armaturer har pågått kontinuerlig gjennom de siste fire årene. Totalt har Fredrikstad kommune cirka 12.000 armaturer, og vi har en målsetting om å skifte 2.000 armaturer i året, sier veisjef Kristin Greaker Carlsson, seksjon for teknisk drift.

2 millioner over budsjett

Investeringskostnaden til nye armaturer beløper seg til cirka 20 millioner kroner som er bevilget over flere år, forteller Carlsson.

– Fredrikstad kommune har satt av midler til veilysanlegg gjennom mange år. Forbruket reduseres fortløpende gjennom utskifting til energieffektive armaturer med mulighet for dimming og styring, forklarer veisjefen, og legger til:

– Reduksjonen i strømforbruk har dessverre blitt spist opp av økte priser på strøm. Veibelysningen har så langt i år kostet 6 millioner kroner, hvilket er 2 millioner over årsbudsjett. Drift- og vedlikeholdsbudsjettet på veilys er til orientering 8 millioner.

Smartlys på Glommastien

Har Fredrikstad kommune vurdert smarte gatelys?

– Armaturene kan styres og dimmes slik at effekten også kan reduseres, eksempelvis i boligområder og områder hvor trafikkbelastningen er liten om natten. På steder og områder hvor behovet for veilys er større, som på hovedvei, ved busslommer og fotgjengerfelt kan effekten opprettholdes med tanke på trafikksikkerhet og trygghet, svarer kommunens veisjef, Kristin Greaker Carlsson.

Men tar du turen etter mørkets frembrudd på gang- og sykkelstien langs elva, vil du oppleve at belysningen tenner seg etter hvert, forteller hun.

– Langs Glommastien, som forvaltes av Virksomhet park, er det montert lys som slår seg på når armaturen registrerer bevegelse.

Må måle strømforbruket

For noen år siden kom det krav om at strømforbruket på alle gatelys i hele landet skulle måles.

– Fredrikstad kommune er som alle andre kommuner pålagt å måle forbruket på veilysanlegg. Armaturer som befinner seg i nettselskapene sine distribusjonsnett avregnes i dag etter en stipulert brenntid på 4.000 timer, forklarer veisjef Carlsson.

Kravet har også ført til ekstra kostnader:

– Mye av gatelyset er historisk bygget slik at tenninger og teknisk utstyr befinner seg i nettselskapene sine trafostasjoner. De må dermed flyttes ut av disse og måles gjennom etablering av tennskap med AMS-måler.

Ifølge veisjef Kristin Greaker Carlsson er det nå montert 6 000 LED-armaturer i områdene: Kommunedel Rolvsøy og sentrum, med unntak av bykjernen. Kommunedel Kråkerøy i områdene Buskogen, Langøya, Glombo og Tørkopp. Kommunedel Borge på Kjølshunn, Skjærviken, Begby, Kjølbergskogen, Gudeberg, Prestelandet og Lundheim. I kommunedel Onsøy på Slevik og Rødområdet.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra DagsavisenMer fra Dagsavisen