Nyheter

150 hamburgere til flyktningene

Da ventetiden ble lang for ukrainske flyktninger, ga UDI nabo McDonald’s i oppdrag å mette mange mager i en fei.

– Det var et særdeles populært grep i den situasjonen, forteller Knut Jostein Berglyd, som bekrefter at hurtigmatkjeden ble løsningen på den første dagen med storinnrykk av ukrainske flyktninger til Nasjonalt ankomstsenter i Råde.

Fredag ettermiddag og kveld i forrige uke ble noen svært hektiske timer ved senteret, som er det første mange møter som flyktninger eller asylsøkere i Norge.

– Da kom veldig mange på kort tid, og for mange til at vi klarte å få dem direkte inn i ankomstsenteret på grunn av rutinene vi må følge. Vi ble nødt til å ta flere grep for å gjøre situasjonen mer levelig, forklarer Berglyd, som er UDIs stedlige representant.

Knut Jostein Berglyd, seniorrådgiver i UDI og direktoratets øverste koordinator på Ankomstsenter Østfold.

Sultne barn

Inntil nylig var Nasjonalt ankomstsenter rigget til å ta imot 30 asylsøkere om dagen. Nå kommer det altså et hundretalls nye ukrainske flyktninger hver eneste dag.

– Trykket på ankomstsenteret er for øyeblikket det sterkeste vi har opplevd noen gang på så kort tid, inkludert i 2015, forteller Berglyd, og sikter da til den massive flyktningstrømmen fra blant annet Syria for noen år siden.

Berglyd anslår at rundt 40 prosent av de nyankomne fredag var barn. Mange av dem var sultne.

– Vi måtte handle pragmatisk av flere hensyn, blant annet når det gjaldt mat. Vi visste at mange var utslitte, mange mødre og barn, som hadde vært på en lang og utmattende reise. En kollega og jeg ble enige om at den beste løsningen for å stagge sulten var å sjekke med McDonald’s bare noen meter unna om de kunne levere en stor bestilling. Vi bestilte mat og drikke, blant annet cirka 150 hamburgere, mener jeg det var. Det var en enkel avgjørelse å ta, som gjorde situasjonen for mange litt bedre der og da – i akutt behov for mat og drikke, forteller han, og forklarer årsaken:

Ekstra toaletter

– Rutinene vi må følge i forbindelse med ankomst, og det store antallet nyankomne, gjorde at det ble kø og lang ventetid. I løpet av to-tre timer fikk vi derfor på plass nye konteinere med ti ekstra toaletter samt at Sivilforsvaret stilte opp og fikk etablert oppvarmede telt på utsiden. Vi hadde nok mat inne i ankomstsenteret, men det ville ta for lang tid for veldig mange å vente på på å komme inn, sier Berglyd.

De strenge rutinene i forbindelse med innkvartering skyldes at UDI ønsker å vareta alle beboernes sikkerhet og velbefinnende mens de er på ankomstsenteret, understreker Berglyd.

Tirsdag ettermiddag har i overkant av 700 personer midlertidig tilhold ved ankomstsenteret.

Mer fra Dagsavisen