Nyheter

Fant spor etter steinalderen i et hull midt i Råde-skauen

– Det er ikke vanlig at vi finner noe i første spadetak på et felt, sier arkeolog Ole Kjos.

1 av 7