Nyheter

Nekter å akseptere nedleggelse av Torsnes barnehage

Han har kjempet mot nedleggelse av sykehjemmet og i flere omganger ungdomsklubben, leder av Torsnes Arbeiderpartilag, Ulf Berg. Nå gir han en klar beskjed internt i Fredrikstad Arbeiderparti.

Bilde 1 av 2

– Nok en gang blir det frustrasjon på forslag om nedleggelse av en av bygdas viktigste holdepunkter, denne gang Torsnes barnehage. Vi som partilag kan ikke akseptere dette, vi må jobbe for å beholde vår kommunale barnehage, sier Ulf Berg til Demokraten.

Årsaken til den kraftige reaksjonen er forrige ukes nyhet om at kommunedirektøren foreslår å flytte/legge ned den kommunale barnehagen i Torsnes i sitt budsjettforslag for 2021. Berg har derfor en tydelig beskjed til sine partikolleger i Fredrikstad Arbeiderparti.

– Arbeiderpartiets mål er å styrke og utvikle våre nærområder, ikke redusere og gjøre folk utrygge. Derfor velger vi å si i fra når noe blir helt galt for vårt nærområde, fastslår han.

Les også: Vil legge ned Torsnes Barnehage (+)

Nytt år, nytt slag

Partilagslederen i Torsnes er ikke i tvil om hva som må gjøres for å sikre vekst i lokalsamfunnet.

– Det må snarlig legges til rette for økt boligbygging i Torsnes. Målet bør være minst 50 nye boliger – noe som ville ha styrket både barnehage, skole og butikker i bygda vår. Jeg har nylig vært i kontakt med et av Norges større boligbyggerselskap for å sjekke ut interessen til å utvikle et boligfelt i Torsnes, sier Berg.

Han er altså tydelig på at han ikke kommer til å godta kommunedirektørens forslag om flytting/nedleggelse av Torsnes barnehage.

– For tre år siden var det ungdomsklubben Drop-In, i fjor Torsnes Sykehjem og i år Torsnes Barnehage som står på kommunedirektørens forslag til nedleggelse, dette godtar vi ikke, tordner Berg.

Gruppeleder Atle Ottesen (Ap) ønsker ikke å kommentere innspillet Torsnes Arbeiderpartilag har gitt rundt forslaget om nedleggelse av Torsnes barnehage.

– I Fredrikstad Arbeiderparti har vi, slik vi pleier, egne budsjettgrupper innenfor de ulike seksjonsområdene der alle medlemmer kan delta – samt at partilagene kommer med innspill og forslag. Vi får også forslag og innspill fra andre utenfor partiet. Alle forslag og innspill vurderes nøye. Budsjettforslaget vil bli behandlet i bystyregruppa, partistyret og representantskapet i Fredrikstad Arbeiderparti – før vi sammen med våre samarbeidspartier presenterer hele budsjettet på en pressekonferanse tirsdag 24. november, sier Ottesen.

Torsnes barnehage

I kommunedirektørens budsjettforslag for 2021 foreslås det at den kommunale barnehagen i Torsnes legges ned, og at barna flyttes til Nabbetorp. FOTO: Arne Børresen

Sp alene om å ta standpunkt

I det rødgrønne flertallet – bestående av Ap, SV, MDG, Rødt. Bymiljølista og Senterpartiet – er det bare sistnevnte parti som kan love innbyggerne i Torsnes at den kommunale barnehagen forblir i Torsnes og ikke «gjenoppstår» på Nabbetorp slik kommunedirektøren foreslår.

– I Senterpartiet har vi en politikk hvor alle skal med, også de som bor i distriktene. Det gjelder på landsbasis, og det gjelder i lokalpolitikken. Derfor vil det ikke bli aktuelt for oss å støtte kommunedirektørens forslag om å legge ned Torsnes barnehage. Ja, for det er en nedleggelse vi snakker om, selv om administrasjonen kaller det en flytting, sier bystyremedlem for Sp, Lise Thorsø Mohr.

– Hva tenker du om at det rødgrønne flertallet for bare drøyt ti år siden brukte henholdsvis 79 millioner kroner på en utvidelse av Torsnes barneskole, og drøyt fem millioner på bygging av barnehagen kommunedirektøren nå vil legge ned?

– Det kan i hvert fall ikke kalles langsiktig politikk å avvikle barnehagen etter bare så kort tid. Nei, dette er et forslag vi ikke liker, sier Sp-politikeren som selv bor i Torsnes.

Les også: «Det finnes barn som blir kjørt til Torsnes fordi foreldre ønsker spesielt å ha barna sine der»

Må sees på i budsjettet

I Torsnes bor også MDG-gruppelederen Erik Skauen. Han kommenterer forslaget fra kommunedirektøren slik:

– Jeg ser at Sp vil redde barnehagen, men det kan ikke vi i MDG si her og nå at vi kan. Vi er en del av et budsjettsamarbeid, og må derfor se på Torsnes-saken i sammenheng med alle de andre sakene vi skal drøfte der, sier Skauen til Demokraten.

– Men er det ikke best miljømessig sett at barnehagen er der folk bor?

– Helt klart. En bærekraftig politikk får du ved at skolen, butikken, barnehagen, sykehjemmet og alle andre institusjoner befinner seg i nærmiljøet. Men som sagt; er man med i et politisk fellesskap er det naturlig at vi kommer ut med et felles svar når tida er inne, sier Skauen.

Uavklart

SVs talsperson i Bystyret i en årrekke, Camilla S. Eidsvold, som nå har vendt tilbake til Fredrikstad-politikken etter en kort karriere i Viken fylkeskommune, skriver dette i en e-post til Demokraten:

«Jeg har sendt den (mailen med spørsmål fra Demokraten journ. anm) til gruppeleder Helga Aakre. Det er naturlig at hun eventuelt svarer på dette. Det er også litt komplisert å uttale oss om enkeltsaker i budsjettet midt i forhandlingene. Det undergraver jobben i den prosessen.»

Heller ikke Jonas Qvale, Bymiljølistas gruppeleder, ønsker å si noe sikkert om han vil beholde Torsnes barnehage eller ikke.

– Vi er inne i en prosess med de andre partiene. Men jeg ser helt klart at barnehagen er et viktig tilbud som vi selvsagt må se nærmere på i budsjettarbeidet, kommenterer han.

Leserbrev: «Det fineste jeg vet er når jeg skal levere barnet mitt i Torsnes barnehage, er roen som møter oss»

Mer fra Dagsavisen