Nyheter

– Et strategisk grunnlag for Fredrikstad kommune til å skape liv og lys i tomme, flotte bygg

Nylig fikk forsvarsminister Frank Bakke-Jensen overlevert strategidokumentet «Gamlebyen mot 2032». – Et helt sentralt dokument til Stortingsmeldingen om fredede anlegg og bygg som ikke er i bruk, sier Ingjerd Schou (H).

Bilde 1 av 4

– Gamlebyen kommer selvfølgelig til å være med i Stortingsmeldingen. Og ikke bare det, hadde det ikke vært for arbeidet til Foreningen Gamle Fredrikstad – så hadde ikke mitt mas om en Stortingsmelding om fredede anlegg og bygg som forsvaret ikke trenger i operativ tjeneste ført fram, sier Høyres visepresident i Stortinget og medlem av utenriks- og forsvarskomiteen, Ingjerd Schou til Dagsavisen Demokraten.

– Arbeidet med planen for festningsbyen har på en tydelig måte synliggjort behovet for å verne ved å bruke. Målet er å få lys i vinduene og aktivitet. Bare i Gamlebyen i Fredrikstad er det snakk om 25.000 kvadratmeter som Forsvarsbygg eier.

Les også: 
– En myte at alle i Gamlebyen er uenige (+)

– Forsvarsbygg må på banen

Gamlebyen er et nasjonalt anliggende, og det er veldig bra at dette nå løftes ut av hendene på en tilsynelatende fastlåst situasjon mellom Fredrikstad kommune og Forsvarsbygg gjennom flere år, mener Knut Thomas Hareide-Larsen i Foreningen Gamle Fredrikstad.

– Vårt strategidokument blir en del av grunnlaget for en Stortingsmelding det nylig ble flertall for å gjennomføre. Meldingen har kommet i stand delvis på grunnlag av arbeidet Foreningen Gamle Fredrikstad har lagt ned for å skape oppmerksomhet rundt Gamlebyen, kombinert med problematikken omkring Den gamle krigsskolen i Oslo, sier Hareide-Larsen.

– Hvem som er riktig eier av disse fredede byggene i framtida, er blant svarene som skal komme ut av stortingsmeldingen. For Gamlebyen er dette svært viktig, det betyr at Forsvarsbygg via sin eier må på banen i en debatt de hittil ikke har ønsket å delta i, for å fylle lokalene innenfor vollene. Det er på høy tid.

Les også: 
Forsvarsbygg: – Klavestads forslag om ny bruk av infanterikaserna som skolebygg er interessant (+)

(Saken fortsetter under bildet) 

Gamlebyen er et nasjonalt anliggende, og det er veldig bra at dette nå løftes ut av hendene på en tilsynelatende fastlåst situasjon mellom Fredrikstad kommune og Forsvarsbygg gjennom flere år, mener Knut Thomas Hareide-Larsen i Foreningen Gamle Fredrikstad.

Det er veldig bra at dette nå løftes ut av hendene på en tilsynelatende fastlåst situasjon mellom Fredrikstad kommune og Forsvarsbygg gjennom flere år, mener Knut Thomas Hareide-Larsen i Foreningen Gamle Fredrikstad. Foto: Arne Børresen

Flertall for Stortingsmelding

Høyres Ingjerd Schou har presset på at det må lages en Stortingsmelding som tar for seg Forsvarsbyggs forvaltning av tomme bygningsmasser.

– Kort og godt er den direkte årsaken til at det nå blir en Stortingsmelding mitt mas om slike anlegg, spesielt i Gamlebyen i Fredrikstad, men også i Østfold. Vi har mange fort og festninger som forsvaret ikke benytter. Kongsten fort, Fredriksten festning, Høitorp Fort og Ravneberget Fort er noen eksempler, sier Schou.

– I arbeidet med salget av den Den Gamle Krigsskolen i Tollbugata i Oslo, og stiftelsens ønske om å overta eiendommen, fant vi i Høyre at også partiene Venstre, Frp og KrF har felles interesse rundt problematikken med tomme bygningen som Forsvarsbygg besitter. Dermed ble det flertall for en Stortingsmelding.

Nyttig verktøy for Fredrikstad kommune

Schou roser arbeidet initiativtakerne i Gamlebyen gårdeierforening og Foreningen gamle Fredrikstad har lagt ned i dokumentet «Gamlebyen mot 2032». Det kan også kan bli et nyttig verktøy for Fredrikstad kommune, mener hun.

– Strategiplanen er helt nødvendig og meget klokt vurdert. Samtidig er den et godt grunnlag som kommunen kan benytte til å lage planer for bydelen, men også tenke strategisk og praktisk for å skape liv og lys i tomme, flotte bygg. Dernest er den et godt grunnlag for å etterspørre hvordan det offentlige sammen med private kan finne felles løsninger og finansiering, sier stortingsrepresentant Ingjerd Schou (H).

–  Forsvarsbygg har ikke ønsket å delta i arbeidet med planen og heller ikke de påfølgende diskusjonene. Hva mener du om etatens fravær i ordskiftet rundt Gamlebyens framtid?

–  Jeg tenker at dette ikke er Forsvarets primære oppgave, og dermed blir det «venstrehåndsarbeid» – og ikke prioritert. Stortingsmeldingen må også drøfte hvem og hvordan man best kan ta vare på historiske og vernede bygg. Jeg tenker det vil frigjøre noe fra Forsvaret – som de strengt tatt ikke trenger for den operative evnen, men som Norge som nasjon må ta vare på for å huske historien og forstå framtida, svarer Schou.

(Saken fortsetter under bildet) 

Forsvarsbygg bør ikke eie historiske eiendommer som står tomme, mener Ingjerd Schou (H). – Det er mange slike bygg i Norge, noe som krever at nasjonen tar et felles ansvar, sier stortingspolitikeren. Kjørboegården i Gamlebyen ble benyttet som hovedkvarter for offiserene da forsvaret var i festningsbyen. Nå står også denne bygningen tom.

Forsvarsbygg bør ikke eie historiske eiendommer som står tomme, mener Ingjerd Schou (H). – Det er mange slike bygg i Norge, noe som krever at nasjonen tar et felles ansvar, sier stortingspolitikeren. Kjørboegården i Gamlebyen ble benyttet som hovedkvarter for offiserene da forsvaret var i festningsbyen. Nå står også denne bygningen tom. Foto: Tomm Pentz Pedersen 

Vurder kommunale etater inn i Gamlebyen

Historiker og landskapsarkitekt Lars Ole Klavestad foreslår å gjøre om den store kasernen på torvet i Gamlebyen til skolebygg. Stortingsrepresentant Schou mener slike vurderinger bør overlates til Fredrikstad kommune.

– Poenget er å få aktivitet og liv i Gamlebyen, og det er riktig at unge mennesker gjør det. Jeg mener at Fredrikstad kommune og eventuelt kulturetaten bør ta disse vurderingene. Men når det er sagt var jeg tidlig på 2000-tallet på besøk hos en statsrådskollega i Wien, som opprinnelig var veterinær. Statsrådens kontorer med tilhørende stab var plassert i historiske bygninger lik kaserna i Gamlebyen. Når han skulle forflytte seg mellom departementet og Statsministerens kontor ble hest og karjol benyttet, smiler Schou.

– Fredrikstads ordfører og kommunedirektør kan jo tenke tanken, og vurdere hvilke signaler det vil gi at de flytter inn i slike bygg og historiske omgivelser. Det ville ha blitt et sterkt signal om prioritet og ønske om aktivitet i Norges eneste festningsby ...med sin fantastiske historie.

Les også: 
– Det verste er når en fredet bygning blir stående tom i lang tid (+)

Forsvarsbygg bør ikke være eier

– Tidligere kultursjef i Fredrikstad kommune, Egil Syversen, mener forsvarsbygningene bør gis som en gave til Fredrikstad kommune – som takk for at forsvaret fikk profilere seg i bydelen over mange tiår. Bør Forsvarsbygg eie en så stor bygningsmasse?

– Nei, det bør ikke Forsvaret. Det er ikke deres primæroppgave. Stortingsmeldingen bør svare på det. Jeg er ikke sikker på om kommuner er tjent med å ha ansvar alene. Ille dyrt, men Fredrikstad kommune må absolutt medvirke ansvarlig på innhold og aktivitet. Det er mange slike bygg i Norge – noe som krever at nasjonen tar et felles ansvar, svarer Schou.

– Det betyr at du er enig i utsagnet fra lederen av Månefestivalen, Torill Frydenlund, om fravær fra myndigheter på alle nivåer når det gjelder Gamlebyens framtid?

– Dette og vårt engasjement på området underbygger ikke at det er fravær, men alt handler om å få flertall slik at vi kan komme videre. Nå er vi et steg på veien. Gamlebyen er eneste festningsby, men en rekke fort og festninger er i samme kategori. Jeg er helt enig i at det beste resultat er om nasjonale og kommunale myndigheter må bistå og ha ansvar, også finansielt og med den aktuelle kompetanse.

(Saken fortsetter under bildet) 

Fredrikstads ordfører Jon-Ivar Nygård (Ap) og kommunedirektør Nina Tangnæs Grønvold bør vurdere å flytte kommunale virksomheter inn i Gamlebyen, mener Ingjerd Schou (H).

Fredrikstads ordfører Jon-Ivar Nygård (Ap) og kommunedirektør Nina Tangnæs Grønvold bør vurdere å flytte kommunale virksomheter inn i Gamlebyen, mener Ingjerd Schou (H). Foto: Tomm Pentz Pedersen

Skal få «ballen i mål»

Den tidligere infanterikaserna i Gamlebyen på hele 5.600 kvadratmeter har stått tom i fire år. Det er rett og slett ille, mener Schou.

– Under Kjell Magne Bondeviks andre regjering ble det i 2004/2005 laget en rapport, som ved regjeringsskifte be lagt i en skuff. Nå er det betimelig at saken får oppmerksomhet og løftes opp på et sentralt nivå.

– Hva tror du kommer ut av Stortingsmeldingen som nå skal produseres?

– Gjennomgang, oversikt, ansvar, organisering – og at forsvaret ikke skal ha ansvar for vernede- / fredede anlegg, bygg og festningsverk de ikke benytter i operativ tjeneste, svarer stortingsrepresentant Ingjerd Schou (H), og legger til:

– I tida framover kommer jeg til å holde kontakt med Knut Thomas Hareide-Larsen i Foreningen Gamle Fredrikstad, Inger Christine Apenes og prosjektleder for visjonen «Gamlebyen mot 2032», Dag Strømsæther – slik at Stortingsmeldingen kommer til å besvare viktige spørsmål de har reist i strategiplanen. Mitt anliggende blir å få «ballen i mål».

Les også: 
Malin Krå Simonsen (Ap): – Jeg digger folk som løfter fram slike idéer (+) 

Mer fra Dagsavisen