Nyheter

Feriesvindel skulle betale ned på stor forbruksgjeld

Et ungt ektepar fra Fredrikstad er dømt for å ha svindlet til seg 120.000 kroner for falske ferieturer. Hensikten var å betale ned deler av forbruksgjeld på flere hundre tusen kroner, oppga kvinnen, som var hjernen bak forfalskning av dokumenter.

Paret i 20-årene hadde forbrukslån for til sammen rundt 400.000 kroner. Det var ifølge kvinnen motivasjonen bak en nøye planlagt svindeloperasjon, som endte med at de lurte forsikringsselskapet til å utbetale dem til sammen rundt 120.000 kroner for to fiktive feriereiser til Dubai og Paris.

Det var for øvrig 30.000 kroner mer enn det som ved en feil var oppgitt i tiltalebeslutningen mot de to, som Demokraten tidligere har omtalt:

Les også: To par tiltalt: – Krevde forsikringspenger for ferieturer som ikke fantes

Bare oppspinn

Forbruksgjelden som motiv er etter rettens mening ikke relevant som en formildende omstendighet ved utmåling av straff. Retten ser det heller ikke som formildende at ekteparet har tilbakebetalt om lag halvparten av beløpet etter at de ble oppdaget.

Framgangsmetoden ekteparet brukte var å fremme krav om at forsikringsselskapet dekket tap de hadde i forbindelse med at feriereisene ble avlyst som følge av sykdom.

Alt var imidlertid bare oppspinn. Reisedokumentene og legerklæringene var falske. Paret la også ved fiktive skriftlige erklæringer på at utleggene deres ikke kunne refunderes.

– Et betydelig samfunnsproblem

Kvinnen var den som ved hjelp av et dataprogram lagde de falske dokumentene. Paret var likevel sammen om forbrytelsen hva angår det ene kravet de fremmet. Mannen er dømt bare for ett av tilfellene av forsikringsbedrageri og dokumentfalsk, mens kvinnen er dømt for begge. De ga begge en uforbeholden tilståelse i Fredrikstad tingrett i september.

"Ved forsikringsbedrageri, som er et betydelig samfunnsproblem, gjør sterke allmennpreventive hensyn seg gjeldende – særlig fordi systemet er finansiert av andre og er avhengig av tillit for å fungere. Etter rettspraksis skal det som utgangspunkt reageres med ubetinget fengsel for forsikringsbedrageri", heter det i rettens vurdering.

Retten mener at kvinnens handlinger grenser opp mot grove i forbindelse med straffutmåling, selv om hun erkjente alt både i avhør og i retten. Lang saksbehandlingstid fra politiets side kommer imidlertid begge til gode. De ble begge dømt til 14 dagers betinget fengsel og må tilbakebetale 33.000 kroner til forsikringsselskapet for tapet de er påført.

Les også: Grisebonde fra Østfold dømt for ulovlig kastrering - slipper å sone i fengsel

Far dømt for det samme – mor frikjent

En identisk svindelsak har gått for Fredrikstad tingrett parallelt med saken mot det unge paret – mot kvinnens foreldre i 50-årene. Med samme framgangsmåte skulle de ha forsøkt å svindle til seg over 130.000 kroner for tre feriereiser til blant annet Dubai og Amsterdam. Sakene mot de to parene har vært behandlet uavhengig av hverandre i rettssystemet.

I det eldste paret ble kvinnen frikjent av retten, som konkluderte med at mannen sto bak forsikringsbedrageriene og dokumentfalsk uten konas viten eller deltakelse. Mannen tilsto og tok på seg all skyld i retten og i avhør.

Retten mente for øvrig at han ikke kunne dømmes bare for forsøk, og påpeker i dommen at forsikringsbedrageriene bar preg av å være nøye planlagt og hadde et profesjonelt preg. Dette vitner om et klart forbrytersk forsett, slår retten fast.

Les også: Flaggbæreren fra 1970 har en drøm for Stjernens nye storstue (Demokraten+) 

Mannen i 50-årene fikk i likhet med datteren straffefradrag på grunn av lang saksbehandlingstid og sin uforbeholdne tilståelse. Han er dømt til 35 dagers betinget fengsel og må tilbakebetale 67.000 kroner til forsikringsselskapet for tapet de ble påført.

PS! Du leser nå en åpen artikkel. For å få tilgang til alt innhold fra Demokraten og Dagsavisen, se våre abonnementstilbud her.