Nyheter

Koronapandemien forlenger tiden med bompenger på Svinesund

Mindre trafikk under koronapandemien gjør at bompengestasjonen på Svinesund trolig først blir borte i løpet av første kvartal neste år, sannsynligvis i februar.

Opprinnelig var det beregnet innkreving av bompenger til 2025, men stor trafikk og solid drift over tid gjør at bommene vil bli fjernet betydelig tidligere. Før pandemien var beregningen at det skulle skje allerede i slutten av oktober i år.

– Dersom grensetrafikken går tilbake til normalt nivå i september, vil bompengene kunne forsvinne i løpet av første kvartal 2021, opplyser styreleder Arne Øren i Svinesundsforbindelsen AS.

LES OGSÅ: Fjerner innkrevingen av bompenger over Svinesund fem år før planlagt