Nyheter

Nav-ansatte: – Tilliten til Nav-ledelsen er tynnslitt

Fellesorganisasjonen som representerer rundt 3.000 Nav-ansatte, gjør det klart at tilliten til ledelsen er tynnslitt etter rettsskandalen.

Marit S. Isaksen i Fellesorganisasjonen (FO) forteller at det er krevende tider for Nav-veilederne. Hun representerer både kommunalt og statlige ansatte i Nav.

– De ønsker å opptre på en god måte. Men det er krevende å representere et system som ikke har vært bra nok. Det er veilederne som møter brukerne og får erfare ulike reaksjoner de har – og som må møte folks svekkede tillit til systemet og velferdstjenesten.

Les også: Rundt 30 nye straffesaker knyttes til Nav-skandalen

Ifølge Isaksen opplever de ansatte Nav-skandalen som utfordrende.

– Dette har først og fremst vært en forferdelig belastning for dem som er rammet, men de ansatte opplever også at det er utfordrende å vært del av et system som ikke har fungerer, sier hun og legger til:

– Tilliten til Nav-ledelsen begynner å bli tynnslitt. Alt tyder på at det har vært for dårlig styring, både fra Nav og departementet. Det viktige nå blir hvordan denne saken håndteres videre.

Les også: – Nav-ledelsen og statsråden må gå av

Nav-direktøren 

Isaksen gjør det samtidig klart at Sigrun Vågeng, som tiltrådte som Nav-direktør i 2015, har hatt høy grad av tillit blant FO-medlemmene.

– Hun har gjort mye bra etter at hun kom inn, men dette er en veldig alvorlig sak. Noen må ta ansvar for det som har skjedd, og det må skje raskt.

– Mener du at noen må gå av når du sier at noen må ta ansvar?

– Nei, jeg vil ikke si det nå. Men tilliten til den politiske ledelsen og ledelsen i Nav er tynnslitt.

AAP-innstrammingen

At tilliten nå er svekket blant FO-medlemmene, handler ikke bare om Nav-skandalen, ifølge Isaksen, men også om håndteringen av innstrammingen i regelverket for arbeidsavklaringspenger (AAP), som trådte i kraft 1. januar 2018.

– Vi opplever at våre innvendinger ikke blir tatt på alvor av ledelsen. Vi har vært veldig klare på at det må brukes mer ressurser på oppfølging av AAP-mottakerne.

Les også: – Nei, AAP-mottakere får ikke bedre oppfølging i dag

NTL: – Viktigst å få ryddet opp

Elisabeth Steen, leder i NTL Nav, mener det er for tidlig å si noe om de skal ha tillit til Nav-ledelsen eller ikke.

– Dette er ikke tidspunktet for å vurdere det. Det viktigste nå, er å få ryddet opp i sakene, sier Steen, som representerer 5.600 Nav-ansatte.

Nyeste fra Dagsavisen.no: