Nyheter

Slik stemte LO-medlemmene i valget: Nå er Senterpartiet nest størst

Senterpartiet styrker seg i forhold til Arbeiderpartiet og er nå soleklart det nest største partiet blant LOs medlemmer. Tallene er også dårlig nytt for Høyre og Frp.

Hver tredje LO-medlem stemmer fortsatt på Arbeiderpartiet. De rødgrønne partiene som styrte sammen til 2013 – Ap, SV og Sp – sin generelle oppslutning blant LO-medlemmene ligger stabilt i overkant av 60 prosent. Med Rødt i tillegg er det 70 prosent som stemmer på de fire partiene som har plassert seg i opposisjonen på Stortinget.

Undersøkelsen er gjennomført av Opinion blant drøyt 1500 yrkesaktive LO-medlemmer i etterkant av kommunevalget. Senterpartiets andel ligger nå på 18 prosent oppslutning. På fire år er det en økning på hele sju prosentpoeng.

Senterpartiets leder, Trygve Slagsvold Vedum, er ikke overrasket.

– Nei, jeg er ikke det. Dette gjenspeiler det jeg har opplevd når jeg har reist rundt i landet. Mange mener vi er et godt alternativ, sier Trygve Slagsvold Vedum til FriFagbevegelse.

– Dere har truffet en nerve?

– Partiet er egentlig bare et verktøy. Mange av dem som jobber i offentlig sektor ser at sentraliseringen gjør tjenestene dårligere. Og i privat sektor blir folks rettigheter truet fordi hverdagen blir tøffere, sier han.

– Derfor er det ekstremt viktig å få byttet ut dagens regjering om to år. Det er en regjering som kjører en politikk for sentralisering og stordrift, og større forskjeller mellom folk. Vi må i stedet bygge hele landet og utligne forskjellene, mener Trygve Slagsvold Vedum.

 

Ap går tilbake

LO-leder Hans-Christian Gabrielsen poengterer at det rødgrønne flertallet består i kommune etter kommune, i stor grad takket være nettopp LOs medlemmer.

– LO-kongressen ga oss i oppdrag å jobbe for rødgrønt flertall i Norge og i norske kommuner. Dette er et klart signal om at norske velgere, og LOs medlemmer, ikke ønsker høyrepolitikken som den sittende regjeringen står for, sier LO-leder Hans-Christian Gabrielsen til FriFagbevegelse.

Arbeiderpartiet går tilbake blant LOs medlemmer, som i velgermassen ellers, men andelen LO-medlemmer som slutter opp om de rødgrønne partiene ligger stabilt over 60 prosent.

– Jobben framover blir å omsette den klare rødgrønne støtten blant LO-medlemmene til et klart rødgrønt flertall ved stortingsvalget i 2021. Det er jeg helt sikker på at vi skal klare, legger Gabrielsen til.

Ap-sekretær Kjersti Stenseng sier i en kommentar at partiet ikke er fornøyd med å gå tilbake i oppslutning blant LOs medlemmer.

– Vi har selvsagt ambisjoner om å øke den. Våre 146 ordførere får et viktig oppdrag i å gjennomføre fagbevegelsens viktige saker om flere hele faste stillinger, seriøsitetskrav mot sosial dumping og stoppe kommersialiseringen av eldreomsorgen. Det er det gode muligheter for med mange Ap-ordførere over hele landet, sier Kjersti Stenseng til frifagbevegelse.

Slik beskriver LO-lederen årsaken til Senterpartiets store framgang.

– Senterpartiet har en klar framgang blant LOs medlemmer, som i befolkningen ellers. Det hersker ingen tvil om at velgerne har sagt klart ifra om at regjeringens sentraliseringspolitikk har skapt utrygghet rundt omkring i landet, og at det nå må satses på distriktene og å ta hele landet i bruk. Det kommer LO til å jobbe for. Det er helt i tråd med vår politikk, mener Gabrielsen.

– Norge står overfor en formidabel oppgave med å bygge nye, grønne næringer med utgangspunkt i de fantastiske kompetansemiljøene som finnes i Norge. De som leverer høyteknologiske produkter til olje- og gassindustrien og til andre næringer. Disse skal vi satse på, og disse skal vi leve av også i framtida. Da kan ikke norske bygder og lokalsamfunn sultefores på tilgangen til undervisning, kultur, statlige arbeidsplasser, helsehjelp og politi, legger han til.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Regjeringen taper

De fire regjeringspartienes samlede oppslutning faller, fra støtte fra om lag hver fjerde LO-medlem i 2015 til hver femte i 2019. Ingen regjeringspartier får tosifret oppslutning. Ved stortingsvalget for to år siden fikk Høyre en oppslutning på 14 prosent. Nå er oppslutningen nede på ni prosent.

– For et parti som i sin tid proklamerte at de skulle være det nye «arbeidspartiet» må dette være en total fallitt, mener Gabrielsen

Fremskrittspartiet får «bare» seks prosent. Det overrasker ikke lederen av arbeids- og sosialkomiteen og arbeidspolitisk talsperson for partiet, Erlend Wiborg.

– Vi gjorde et dårlig valg og da gjør vi det i alle grupper av befolkningen, sier Erlend Wiborg til FriFagbevegelse.

Han mener årsaken er veldig sammensatt.

– Vi har sittet i regjering i seks år. Da er det alltid en slitasje. Vi har også dessverre hatt mange personalsaker som ikke handler om politikk. Vi gjorde et altfor dårlig valg. Det er derfor vi gjør alt vi kan for å gjøre det bedre om to år, legger han til.

Han mener også at Senterpartiet gjorde et veldig bra valg, og at partiet åpenbart har truffet en nerve.

– De har vært gode på å få fram sin politikk. Vi har gjort mange nødvendige reformer, som trygger arbeidsplasser og trygger velferden i Norge. men alle endringer møter motstand. Det har Senterpartiet profittert på, mener Erlend Wiborg.

MDG sliter med å få fotfeste blant LOs medlemmer, men fem prosent er likevel opp to prosentpoeng og samme oppslutning som både Venstre og KrF har tilsammen.

Om målingen

Undersøkelsen er gjennomført av Opinion blant cirka 1500 yrkesaktive LO-medlemmer i etterkant av kommunevalget. Velgerne har blitt spurt om hva de stemte.

Oppslutning (endring fra kommunevalget i 2015 i parentes):

Arbeiderpartiet: 33 prosent (- 9)
Senterpartiet: 18 prosent (+ 7)
Sosialistisk Venstreparti: 10 prosent (0)
Rødt: 9 prosent (+ 3)
Høyre: 9 prosent (- 3)
Fremskrittspartiet: 6 prosent (- 2)
Miljøpartiet De Grønne: 5 (+ 2)
Venstre: 3 prosent (0)
FNB: 2 prosent (-)
Kristelig Folkeparti: 2 prosent (0)
Andre: 3 prosent (+ 2)