Nyheter

Tatt med 100 gram hasj i underbuksa

Nå er 19-åringen dømt til 58 dagers fengsel for oppbevaring og besittelse av narkotika, trusler og hensynsløs atferd.

Så sent som i slutten av september i år, ble den unge mannen avslørt for oppbevaring av drøyt 100 gram hasj og en mindre mengde marihuana. Ifølge tiltalen hadde mannen forsøkt å skjule narkotikaen i undertøyet sitt.

Stjal godteri – truet butikksjef

Dette var bare ett av tiltalepunktene 19-åringen måtte svare for da han møtte i Fredrikstad tingrett nylig. Ved siden av denne episoden var han nemlig også tiltalt for ytterligere tre tilfeller av narkotikaoppbevaring og to tilfeller av narkotikabesittelse, i perioden mars 2018 til mai 2019.

I tillegg var mannen tiltalt for tyveri av smågodt fra en dagligvarebutikk i Fredrikstad. Da tyveriet ble oppdaget uttalte han, ifølge tiltalen, til butikksjefen «at han 'skulle knivstikke han og at han skulle knulle hele hans familie' eller lignende».

Dette utbruddet førte til at han også ble tiltalt for brudd på straffelovens § 266, «for ved skremmende eller plagsom opptreden eller annen hensynsløs atferd å ha krenket en annens fred».

Les også: Dømt til fengsel for å ha påført sin seks uker gamle datter to brudd i armen

Ba om samfunnsstraff

19-åringen, som ifølge dommen også tidligere er domfelt for lignende forhold, tilsto uten forbehold og erkjente straffskyld for samtlige punkter da han møtte i tingretten.

Retten fant derfor grunn til å gi ham en strafferabatt, samtidig som det ble lagt straffeskjerpende vekt på at det mest alvorlige forholdet i tiltalen – oppbevaringen av drøyt 100 gram hasj og marihuana – ble begått kun uker før saken kom opp til behandling.

På bakgrunn av dette ble forsvarerens argumentasjon om samfunnsstraff eller betinget fengsel avvist, men den ubetingede fengselsstraffen ble redusert fra aktors påstand om 65 dager, til 58. Den ferske dommen er også en fellesstraff med en tidligere dom mot mannen.

Les også: Fyllekjørte med MC på brygge – havnet i sjøen