Nyheter

LO om nye AAP-kutt: – Viser hvor travelt regjeringen har det med å kutte hos de aller svakeste

Regjeringen foreslår AAP-kutt for unge, før partene fikk si sitt. – Respektløst, mener LO-nestleder Peggy Hessen Følsvik.

Regjeringen foreslår å kutte minstesatsen for arbeidsavklaringspenger (AAP) for unge under 25 år fra 198.000 til 130.000 kroner, skriver VG.

– Vi tar ned ytelsene for å sette inn tiltak som raskere kan få ungdommene over i utdanning eller arbeid, sier arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) til avisen.

Regjeringen foreslår videre å avvikle ung ufør-tillegget i AAP til alle nye mottakere.

Dette gir en samlet innsparing på 119 millioner kroner i 2020. Pengene skal brukes til å styrke NAVs oppfølging av unge mottakere av AAP.

117.000 personer mottar AAP i dag. Rundt 12.000 av dem er under 25 år.

Les også: AAP-innstrammingen: Frykter hun ikke får fullført utdannelsen

– Rett og slett respektløst

Å redusere minstenivået på arbeidsavklaringspenger for unge, var et av forslagene til sysselsettingsutvalget, som la fram sitt forslag til arbeids- og sosialministeren i slutten av mars.

Etter fremleggelsen av forslagene ble det satt ned et utvidet utvalg, hvor ekspertene i sysselsettingsutvalget skulle sitte sammen med representanter fra partene i arbeidslivet for at de skulle gi sine innspill. Både Unio, YS, KS, Akademikerne, Virke, NHO, Spekter og LO var representert i det utvidede sysselsettingsutvalgtet.

Disse skulle ha møte på tirsdag, dagen etter statsbudsjettet, men nå har altså regjeringen kommet med sitt forslag før utvalget har fått kommet med innspill.

Det får LO-nestleder Peggy Hessen Følsvik til å reagere.

– Unge på helserelaterte ytelser, og forslaget om å redusere minstesatsen for dem, var et av forslagene vi hadde forberedt oss på å skulle svare på. Da er det rett og slett respektløst av regjeringen å komme med et ferdigtygd forslag nå, sier Følsvik.

– Det er virkelig en nedvurdering av partene i arbeidslivet, legger hun til.

LO-nestlederen minner om at sysselsettingsutvalget ble nedsatt på initiativ fra LO.

– Og før vi i det hele tatt kommer oss til bordet, kommer regjeringen med dette forsalget. Dette viser bare hvor travelt de har det med å kutte hos de aller svakeste. Dette er ikke et forslag vi kan stille oss bak, sier Følsvik.

Les også: Hardt ut mot AAP-innstrammingen: – Vi snakker om fortvilte og desperate mennesker

– Starter i feil ende

LO-nestlederen sier at heller ikke Norges største arbeidstakerorganisasjon er blind for at det finnes utfordringer med AAP-ordningen for unge.

– Men regjeringen starter altså her i feil ende. Vi må starte med å finne de rette tiltakene som får ungdom inn i arbeidslivet. Å gjøre dem fattigere vil ikke bidra til det, sier Følsvik.

Hun sier LO har jobbet mye med forslag til tiltak:

– Men det ser ikke ut som regjeringen ønsker å snakke med de som kan noe om arbeidslivet før de treffer beslutninger. Dessverre føyer det seg inn i rekken av hvordan regjeringa konkluderer mens prosesser pågår.

Les også: Foreslår innstramming av AAP-ordningen for unge

Utvalgsleder: Godt forslag

Professor i økonomi, Steinar Holden, leder sysselsettingsutvalget. Han støtter forslaget fra regjeringen.

– Jeg mener dette er et godt forslag. Det er et problem at unge på AAP har fått for dårlig oppfølging. De trenger tettere oppfølging. Og disse minstesatsene har ført til at disse AAP-mottakerne kommer godt ut sammenlignet med andre på deres alder. Det kan ha negativ effekt på deres mulighet til å komme i jobb, sier Holden.

– Partene i arbeidslivet har ikke fått sagt sitt før regjeringen kommer med sitt forslag. Hva mener du om det?

– Dette var et sentralt forslag i rapporten vi kom med, men jeg mener det er andre forslag som er av større betydning for partene i arbeidslivet enn AAP for unge under 25. Dette er jo i hovedsak personer som ikke har kommet inn i arbeidsmarkedet.

Les også: Nav: 3.100 flere på sosialhjelp etter AAP-innstramming

Forslaget til regjeringen er stort sett i tråd med forslagene Holden og ekspertutvalget kom med i mars.

I sin utredning skriver utvalget at det er grunn til å tro at mange av de unge som i dag er på AAP ikke har helseproblemer, men primært andre utfordringer. I utredningen viser utvalget til en Sintef-rapport fra 2015. Rapporten peker på at de unge på AAP ofte har psykiske symptomer, mestringsproblemer og problemer med dårlig selvtillit.

Utvalget mener at den økte bruken av AAP blant unge kan være uttrykk for at «hendelser og tilstander som ikke har en helsebegrunnelse omgjøres til medisinske problemer».

Mer fra Dagsavisen